Geluid

Ongewenst geluid kan vervelend zijn en zelfs slecht voor de gezondheid. Daarom zijn er in Nederland regels voor geluid. Deze regels staan beschreven in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. De Omgevingsdienst houdt toezicht op het naleven van de geluidregels. Heeft u toch te maken met geluidoverlast? Dat kunt u melden bij de Milieutelefoon.