Bouwen en verbouwen

Heeft u bouwplannen? Of gaat u juist iets slopen? Sommige verbouwingen kunt u zonder vergunning uitvoeren. Hierbij moet u zich houden aan de regels. Voor andere bouw- of sloopplannen is wel een vergunning nodig. Bij het Omgevingsloket kunt u controleren of er een vergunning nodig is.

Als u als bedrijf (bouw)plannen heeft, is het ook van belang dat u weet aan welke regels u moet voldoen. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Omgevingsplannen, structuurvisies en algemene regels kunt u hier terugvinden.

De gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwen en verbouwen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland. Bent u inwoner van Noordwijk, of heeft u hier een bedrijf, en heeft u vragen over (ver)bouwen? Dan kunt u mailen naar infobouwen@odwh.nl of van ma t/m vrij tussen 09.00 – 12.00 uur van bellen naar 071 – 408 3200. Inwoners en bedrijven in andere gemeenten nemen bij vragen contact op met de betreffende gemeente.