Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. Deze staan in de omgevingswetgeving. U kunt met deze regels te maken krijgen, bijvoorbeeld als u een huis wilt kopen of bouwplannen heeft. Ook als bedrijf kunt u te maken krijgen met deze regels, zoals wanneer u een bodemsanering aanvraagt of een bodemonderzoek uitvoert.

Bodem en Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst West-Holland ziet namens de gemeenten en de provincie Zuid-Holland toe op de naleving van de omgevingswetgeving en het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst gemeenten en provincie bij het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van (water)bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ontwikkelingsplannen, aanvragen omgevingsvergunningen voor bouw, grondtransacties, grondverzet en openbare werken. Ook is de Omgevingsdienst trekker van het regionale netwerk bodem en ondergrond, waarin hij kennis deelt en verder onderzoekt naar oplossingen.