Over ons

De Omgevingsdienst West-Holland staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.

Lokale partner

De Omgevingsdienst is thuis in de regio Holland Rijnland. Als lokale partner beschikken de dienst over gedetailleerde informatie over de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijvenbestand of de bodemkwaliteit. Bovendien heeft de Omgevingsdienst een uitgebreid netwerk en werken we regelmatig samen met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, aangrenzende omgevingsdiensten en vele andere organisaties. Een veilige leefomgeving is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Organisatie

Het dagelijkse werk van de Omgevingsdienst West-Holland wordt door ongeveer 140 medewerkers verricht. Aan het hoofd van de Omgevingsdienst staat de directeur, Marlies Krul-Seen.

Reglement van orde

Bekijk hier het Reglement van orde  voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

Gemeenschappelijke regeling

Op 6 juli 2024 treedt de 13de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (GR ODWH) in werking. Aanleiding voor de 13de wijziging is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen die op 1 juli 2022 van kracht is geworden. Deze wet noodzaakte tot een aantal aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling vóór 1 juli 2024. Daarnaast waren aanpassingen van juridische en redactionele aard in de GR ODWH nodig.

Voor de artikelen 5, 6, 11, 18, 31, leden 1 en 2, 32, 33, 45, 46 en 47 van de GR ODWH, zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van de 13de wijziging GR ODWH, geldt dat deze alleen kunnen worden gewijzigd door middel van de unanieme besluiten van de deelnemers. Aangezien aan dit vereiste (nog) niet is voldaan, zullen deze artikelen onveranderd worden toegepast totdat de vereiste unanimiteit is bereikt. Deze artikelen zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van de 14de wijziging van de GR ODWH.

Op deze pagina vindt u de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst West-Holland.

Klachten

De Omgevingsdienst West-Holland probeert zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch is het mogelijk dat u ontevreden bent over het gedrag of de handelwijze van een medewerker van de Omgevingsdienst. Wij horen dit graag van u. Het gaat hierbij niet om een inhoudelijk besluit waarmee u het niet eens bent.

U kunt uw klacht digitaal, telefonisch of per post indienen.

 • Digitaal: info@odwh.nl of via het contactformulier  
 • Telefonisch: op werkdagen via 071 – 408 3100
 • Per post:
  Omgevingsdienst West-Holland
  t.a.v. de directeur
  Postbus 159
  2300 AD Leiden

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 – 408 3100