Trillingen en windturbines

Trillingen

Door treinverkeer, wegverkeer of bouwactiviteiten ontstaan trillingen in de bodem. Deze trillingen verspreiden zich in cirkels vanaf de trillingsbron. Als deze trillingen een woning of bouwwerk bereiken, worden de trillingen via de bodem of fundering doorgegeven aan constructiedelen zoals vloeren, wanden en plafonds. Hierdoor kan schade aan de woning ontstaan, of hinder voor bewoners optreden. Met behulp van richtlijnen kunnen de trillingsniveaus bij plannen worden berekend. Dit wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst. Trillingsmetingen worden verricht in samenwerking met andere omgevingsdiensten.

Windturbines

Als windturbines draaien, produceren ze elektriciteit én geluid. De draaiende rotorbladen van windturbines veroorzaken het meeste geluid. Dit noemen we “aerodynamisch geluid”. Bij weinig wind draaien de molens langzaam en zal er weinig geluidoverlast zijn. De meeste overlast wordt ondervonden bij windkracht 5. De geluidnorm voor windmolens is opgenomen in het Activiteitenbesluit.