Hogerewaardebeleid

Bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (gezoneerde) industrieterreinen, wegen en spoorwegen kan onder voorwaarden een hogere geluidbelasting worden vastgesteld dan de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder. De Omgevingsdienst West-Holland heeft hier samen met de aangesloten gemeenten beleid voor vastgesteld. In dit beleid zijn criteria en voorwaarden opgenomen waaronder een hogere waarde kan worden verleend.

Heeft u vragen?

De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 – 408 3100

Mailen kan ook: u kunt uw bericht sturen naar info@odwh.nl.