Gemelde incidentele festiviteiten

Festiviteiten maken een gemeente levendig en aantrekkelijk om in te wonen. Maar om overlast te voorkomen, moet wel rekening met elkaar gehouden worden. Daarom is een aantal regels vastgesteld. Een bedrijf of instelling mag bijvoorbeeld een aantal keer per jaar de geluidnormen overschrijden. Dit soort incidentele festiviteiten moeten eerst gemeld worden bij de Omgevingsdienst. Op deze pagina vindt u alle gemelde festiviteiten. Wilt u zelf incidentele festiviteiten melden? Klik hier.

Festiviteiten kalender