Advies aanvragen

De Omgevingsdienst West-Holland beschikt als lokale partner in de regio Holland Rijnland over gedetailleerde informatie over de leefomgeving.

Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van deze kennis. U kunt via de onderstaande formulieren direct online advies aanvragen. Voor overige adviesvragen kunnen opdrachtgevers contact opnemen met de accountmanager van uw gemeente.

De Omgevingsdienst kan onder meer adviseren bij:

 • Ruimtelijke plannen (Wro)
 • (Omgevings)vergunningen, ontheffingen en toezicht
 • Beleidsvorming
 • Calamiteiten
 • Grondtransacties, grondverzet en bodemsanering (in gevallen waar u als gemeente optreedt als grondeigenaar of -koper)

Daarnaast heeft de Omgevingsdienst veel expertise op het gebied van het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en leefomgevingen en de volgende thema’s:

 • Archeologie
 • Asbest
 • Bedrijven
 • Bodem
 • Ecologie (flora en fauna, natuurbeschermingswetgeving)
 • Energie
 • Externe veiligheid
 • Geluid
 • Lucht
 • Milieueffectrapportage (MER)

Handreikingen werkprocessen