Veelgestelde vragen

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de geluidregels uit de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Onder geluid verstaan we niet alleen muziek, maar bijvoorbeeld ook geluid van een overvliegend vliegtuig of verkeer.

Veelgestelde vragen geluid en geluidoverlast