Milieu

De Omgevingswet bundelt wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Milieuregels zijn onder andere te raadplegen in besluit activiteiten leefomgeving (BAL), maar ook in het Omgevingsplan van de gemeente en Omgevingsverordening van de provincie.