Asbest

Is uw huis of gebouw voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest inzitten. Vroeger had asbest een goede naam, omdat het sterk en goedkoop was en niet versleet. Ideaal om te gebruiken in woningen en andere gebouwen. Pas later bleek dat asbest erg slecht is voor de gezondheid. Asbest kan langdurige ziekte veroorzaken. Het wordt daarom sinds 1994 niet meer gebruikt. Gaat of laat u een gebouw verbouwen of (gedeeltelijk) slopen? Dan is een Asbestinventarisatieplicht verplicht.