Evenementen en festiviteiten

Evenementen en festiviteiten maken een gemeente levendig en aantrekkelijk om in te wonen. Maar soms zijn ze een bron van ergernis. Om overlast te voorkomen, gelden er binnen de gemeente speciale regels, zoals het geluidniveau en de duur van een openluchtoptreden. Deze regels staan beschreven in de evenementenvergunning of APV. De Omgevingsdienst West-Holland controleert of deze geluidregels niet worden overtreden.

Evenement, festiviteit of gewoon een feestje: hoe zit het?

Wilt u een evenement (zoals een feestweek, kermis of markt) organiseren, dan moet u in bepaalde gevallen een evenementenvergunning aan te vragen bij uw gemeente, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin is aangegeven in welke gevallen een vergunning verplicht is en er zijn regels voor evenementen in opgenomen. Als u iets gaat organiseren binnen uw bedrijf of vereniging, is een vergunning vaak niet nodig. Een melding ‘incidentele festiviteit’ is dan vaak al voldoende.

Evenement

De evenementenvergunning stelt onder andere voorwaarden aan de geluidniveaus en de duur ervan. Denk bijvoorbeeld aan hoe lang een band mag optreden in de open lucht. De Omgevingsdienst adviseert de gemeente over de voorwaarden met betrekking tot geluid in deze vergunning. Als het nodig is, controleert de Omgevingsdienst tijdens het evenement of de geluidnormen niet worden overschreden. De gemeente en de politie zien toe op de naleving van de overige voorschriften van de vergunning.

Festiviteit

Een ‘incidentele festiviteit’ is een feest op het terrein van een bedrijf of vereniging waarbij meer geluid wordt gemaakt dan op normale dagen. U kunt voor zo’n feest tijdelijk ruimere geluidnormen krijgen dan de normen die gelden op gewone dagen. Wil u een incidentele festiviteit organiseren? Dit kan door een melding ‘incidentele festiviteit’ bij de Omgevingsdienst te doen. Ook horecabedrijven kunnen hier een paar maal per jaar gebruik van maken. De regels voor deze feesten (zoals de ruimere geluidnormen, eindtijden en het maximum aantal dagen per jaar) zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Organiseert u een evenement of een festiviteit? Licht uw omgeving hier op tijd over in. Een evenementenvergunning vraagt u aan bij de gemeente, een melding ‘incidentele festiviteit’ doet u bij de Omgevingsdienst via het volgende formulier: incidentele festiviteit. U kunt het formulier online invullen en verzenden. Na verzending ontvangt u automatisch een kopie van de melding in uw mailbox.

Gemelde incidentele festiviteiten

Alle bij de Omgevingsdienst gemelde incidentele festiviteiten worden hier gepubliceerd. Dit is bedoeld voor inwoners die willen weten wat er in hun buurt speelt. Ondervindt u geluidhinder van een evenement of festiviteit? Lees daar hier meer over.

Heeft u vragen?

De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100

Mailen kan ook: u kunt uw bericht sturen naar info@odwh.nl.