Industrielawaai

Industrielawaai is een belangrijk onderdeel binnen het thema geluid. Het is een breed begrip, waar bijvoorbeeld horeca- en sportgeluiden, maar ook blaffende honden In een asiel onder vallen.

De Omgevingsdienst West-Holland speelt een rol voor zowel ontvangers als voor de geluidbron industrielawaai zelf.

Overlast

Bent u een omwonende en ondervindt u geluidoverlast van een bedrijf? Dat kunt u bij de Omgevingsdienst melden. Gebruik dit formulier.

Geluidbron

Ook als u de oprichting of verandering van uw bedrijf wilt melden, of een vergunning wilt aanvragen waarbij industrielawaai relevant is, speelt de Omgevingsdienst een rol. De Omgevingsdienst adviseert gemeenten en de provincie op het gebied van industrielawaai bij meldingen en vergunningen.

Industrielawaai en regelgeving

De term ‘industrielawaai’ doet denken aan geluiden van bedrijven en daar vindt veel van de aanpak van dit onderdeel zijn oorsprong. Industrielawaai gaat dan ook in alle gevallen om geluid dat niet afkomstig is van particulieren. De wetgeving rondom industrielawaai is dan ook gericht op de zogenaamde milieubelastende activiteiten (volgens de Omgevingswet).

De regelgeving op dit gebied is complex. Er zijn rechten vastgelegd in het belang van de ontvanger (vaak omwonenden), maar ook voor de makers van het geluid. Er staan regels in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Omgevingsplan en voor een deel in de Wet geluidhinder (onder overgangsrecht). Daarnaast bestaan er diverse andere bepalende documenten. Op het gebied van industrielawaai is vrijwel elk denkbare situatie behandeld in de regelgeving.

De Omgevingsdienst beheert ook het geluid van de industrieterreinen in het werkgebied die zijn voorzien van geluidproductieplafonds. Heeft u hier vragen over? Of over de regelgeving? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst.