Producten- en Dienstencatalogus

De Omgevingsdienst West-Holland werkt volgens een Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Deze catalogus beschrijft alle standaardproducten en -diensten die door de Omgevingsdienst kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is er altijd ruimte om maatwerkafspraken te maken met opdrachtgevers over adviesproducten, -diensten en projecten.

De Producten- en Dienstencatalogus is opgesteld in samenwerking met de vijf omgevingsdiensten uit de provincie Zuid-Holland. Hierdoor zorgt de PDC voor een vergaande harmonisatie en standaardisatie van de producten en diensten van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

De PDC wordt jaarlijks aangepast aan veranderende wetgeving, nieuwe inzichten en afspraken. Dit doen we samen met de andere omgevingsdiensten én met onze opdrachtgevers. Structurele wijzigingen en toevoegingen worden afgestemd met andere omgevingsdiensten, waardoor de PDC uniform blijft.

De PDC bestaat uit de volgende producten en diensten:

  • Vergunningverlening
  • Toezicht & handhaving
  • Juridisch
  • Advisering
  • Diversen

De afspraken tussen de deelnemende gemeenten en de Omgevingsdienst met betrekking tot verantwoordelijkheden betreffende sturing (planning) en de beheersing en afrekening (control) van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Nota Planning en Control 2020-2027 .

Toezicht en handhaving

De Omgevingsdienst voert voor alle opdrachtgevers toezicht- en controletaken uit. Zo zorgen we er samen voor dat verschillende wetten worden nageleefd.

Heeft u vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100