Vliegtuiglawaai

Wilt u weten hoeveel vliegtuiglawaai u kunt verwachten als u een woning wilt kopen of huren in de regio? Of heeft u vragen of klachten over vliegtuiglawaai? Dan kunt u terecht bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(BAS). Deze organisatie houdt alle klachten bij en speelt ze door naar Schiphol, de luchtverkeersleiding of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De vliegtuigen van en naar Schiphol veroorzaken in onze regio geluidshinder. De afgelopen jaren zijn de klachten hierover toegenomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat u kunt doen als u last heeft van vliegtuiglawaai, waar u meer informatie kunt vinden over het vliegverkeer op Schiphol en wat de rol van gemeenten en Omgevingsdienst West-Holland is.

Onderhoudswerkzaamheden Zwanenburgbaan 2024

Vanaf maandag 17 juni tot en met medio september worden onderhoudswerkzaamheden aan het landingssysteem (Instrument Landing System) uitgevoerd op de Zwanenburgbaan. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden is de Zwanenburgbaan op wisselende momenten buiten gebruik. Gedurende zo’n periode wordt vliegverkeer over andere banen geleid, waardoor bij de omliggende gemeenten van die banen daarvan de gevolgen merkbaar zullen zijn. Tijdens het onderhoud zullen vliegtuigen vaker landen op de Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke baan op welk moment wordt ingezet, is onder andere afhankelijk van de windrichting. Het verminderd gebruik van de Zwanenburgbaan betekent dat er in deze periode minder vliegverkeer over de regio komt. Het overkomende vliegverkeer vliegt wellicht ook via andere routes dan men gewend is, door het gebruik van de vervangende banen.

Meer informatie is te vinden op de website van LVNL: https://www.lvnl.nl/nieuws/zwanenburgbaan-tussen-juni-en-september-beperkt-inzetbaar

Het verwachte baangebruik is te volgen op de dezelfde website: https://www.lvnl.nl/omgeving/actueel-baangebruik-schiphol

Veelgestelde vragen

 • Ik heb geluidhinder: wat nu?
  Het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) is het officiële meldpunt van geluidshinder van Schiphol. U kunt via deze website hinder melden. Daarnaast vindt u hier informatie over bijvoorbeeld het geplande onderhoud aan de banen, het actuele baangebruik en over onderwerpen als geluidshinder en luchtkwaliteit.  Een melding doen of een vraag stellen bij BAS  
 • Wat doet BAS met mijn melding?
  BAS verzamelt alle meldingen en analyseert ze. BAS maakt hiermee rapportages over in welke gebieden, wanneer en waarom inwoners hinder ervarenDe rapportages van BAS gaan naar Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij kunnen deze gebruiken bij het beoordelen van het effect van maatregelen of het doen van voorstellen om hinder te verminderen.   Bedenk wel dat BAS niet meer is dan een meldpunt. Bij melding van mogelijke overtreding van regels worden vanuit dat meldpunt geen zelfstandige acties ondernomen. U moet daar zelf stappen voor ondernemen. 
 • Ik denk dat een vliegtuig zich niet aan de regels houdt, waar kan ik dat melden?
  U doet eerst een melding bij BAS. Als u na de terugmelding door BAS het vermoeden heeft dat regels zijn of worden overtreden, kunt u dat melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit is de instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de handhaving van regels voor luchtverkeer.   De ILT onderzoekt ook geluidhinderklachten van de luchtvaart. Dit doet zij wanneer er een sterke aanwijzing is dat de hinder door overtreding van een wettelijk voorschrift wordt veroorzaakt. Dit moet blijken uit de terugmelding die u van BAS heeft ontvangen.   Uw vermoeden van overtreding van regels kunt u hier bij ILT melden.  
 • Kan ik klachten over particulier luchtverkeer ook bij BAS melden?
  Meldingen over kleine – veelal particuliere – vliegtuigen die op lage hoogte op zicht over de regio vliegen, kunt u voor de Provincie Zuid-Holland doen bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).  
 • Ik ervaar geluidhinder door laagvliegers, is laagvliegen een overtreding?
  Te laag vliegen kan een overtreding zijn van luchtvaartveiligheidswetgeving. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Luchtvaartpolitie (strafrechtelijk) of de Inspectie Leefomgeving en Transport (bestuursrechtelijk).  In de regels voor de luchtvaart staat een minimale vlieghoogte, maar lager vliegen is niet altijd een overtreding. Op aanwijzing van de luchtverkeersleiding is lager vliegen onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Als vliegtuigen zonder zo’n aanwijzing lager vliegen, kan dat een overtreding van regels zijn. 
 • Hoe kan ik als bewoner meepraten over vliegtuiglawaai?
  Er zijn verschillende organisaties in de regio waar bewoners zich gezamenlijk inzetten tegen vliegtuiglawaai:    Bewoners­vereniging Vlieghinder Nieuwkoop: www.vlieghinder-nieuwkoop.nl  Omgeving Zonder Vlieghinder: https://ozv.nu/   Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord: kbgeluid@hotmail.com   Werkgroep Vlieglawaai Lisse: vlieglawaai-lisse@hotmail.com  Wijkraad Katwijk-Noord: https://wijkraadkatwijknoord.nl/   Wijkraad Valkenburg: https://wijkraad-valkenburg.nl/  Deze organisaties zijn aangesloten bij de Omgevingsraad Schiphol (binnenkort Maatschappelijke Raad Schiphol). In deze raad komen alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar. De raad geeft onder andere adviezen aan de minister of staatssecretaris over voorgenomen maatregelen en wetgeving. De Maatschappelijke Raad Schiphol zal zich vooral richten op de kwaliteit van de leefomgeving en concrete projecten om hinder te verminderen. 
 • Is bekend hoeveel vliegtuigen er over mijn huis vliegen?
  De gemeenten in deze regio hebben het bedrijf Sensornet ingeschakeld om het vliegverkeer te meten. U vindt de metingen op de site van Sensornet. Op de kaart kunt u inzoomen naar het dichtstbij gelegen meetpunt.   Op de site van Sensornet kunt u ook een beperkt aantal rapportages vinden. Aan de hand van de metingen van Sensornet en andere gegevens maakt de Omgevingsdienst West-Holland jaarlijks een rapportage over vliegtuiggeluid in de regio. Deze rapportages vindt u onderaan deze pagina. 
 • Waarom vliegen juist vandaag zoveel vliegtuigen over?
  Schiphol heeft vijf banen voor startend en landend vliegverkeer. De vliegtuigen vliegen langs vaste routes aan of af. Welke baan wordt gebruikt, hangt af van de richting waar het vliegtuig vandaan komt of naar toe gaat, het weer, hoe druk het is en welke banen beschikbaar zijn. Daarvoor gelden allerlei regels. Hoeveel vliegverkeer u waarneemt, hangt af van welke banen gebruikt worden. Vooral vliegtuigen die de Aalsmeerbaan of de Kaagbaan gebruiken, geven in deze regio geluidshinder.  Hier vindt u meer informatie over de vliegroutes van en naar Schiphol  Hier vindt u informatie over hoe de banen op Schiphol op dit moment worden gebruikt. 
 • Het lijkt wel of er steeds meer vliegtuigen boven onze regio vliegen. Klopt dat?
  Er vliegen meer vliegtuigen boven deze regio, maar dat betekent niet per se meer geluidsoverlast. De vliegroutes liggen op verschillende hoogtes. Hoe hoger een vliegtuig vliegt, hoe minder dat te zien of te horen is. Hoeveel overlast de vliegtuigen boven de regio geven, is daarom niet alleen afhankelijk van het aantal vliegtuigen, maar ook van hoe hoog die vliegtuigen vliegen.  In deze regio zijn vooral vliegtuigen van en naar de Aalsmeerbaan of de Kaagbaan te zien en horen. Door de covid-19 maatregelen was er op de Aalsmeerbaan in 2020-2022 minder vliegverkeer. Op de Kaagbaan bleef het aantal vliegtuigen hetzelfde in deze periode. Maar de vliegroutes op andere hoogtes naar andere banen waren wel minder. Afhankelijk van waar u woont, heeft u hier meer of minder van kunnen merken. Inmiddels neemt het aantal vliegtuigen weer toe, maar zijn het er nog niet zoveel als in 2019.  U kunt hier per jaar bekijken hoe vaak de banen gebruikt zijn (baangebruikcijfers)  Door onderhoud of werkzaamheden aan de banen, kunnen bepaalde banen tijdelijk niet te gebruiken zijn. Het vliegverkeer moet dan via de andere banen. Daardoor kan het vliegverkeer in uw omgeving tijdelijk toe- of afnemen. Zulke werkzaamheden kunnen enkele dagen tot soms enkele maanden in beslag nemen.   U kunt hier de (geplande) werkzaamheden aan de banen vinden 
 • Wat doet Schiphol met de meldingen van geluidsoverlast?
  Schiphol weet dat mensen last hebben van het vliegtuiglawaai. Daarom is Schiphol het “minder hinder Schiphol-programma” gestart. In dit programma voert Schiphol maatregelen uit die het lawaai kunnen verminderen, zoals het uitfaseren van de luidruchtigste vliegtuigen en het omschakelen naar nauwkeurigere navigatiesystemen.   Hier vindt u een overzicht van wat Schiphol doet om de hinder in de regio te beperken. 
 • Wat doet mijn gemeente aan vlieghinder?
  Gemeenten in de regio krijgen regelmatig indringende verzoeken om iets aan de vlieghinder te doen. Helaas kunnen zij met deze verzoeken weinig meer dan hun begrip en medeleven tonen. Hoe graag zij ook actie willen nemen en daar de noodzaak toe zien. Gemeenten hebben niets te zeggen over luchtverkeer. Uw gemeente kan dus geen regels maken of handhaven over bijvoorbeeld het volgen van bepaalde vliegroutes of over de hoogte waarop moet worden gevlogen.  Dat betekent niet dat uw gemeente niets doet. Al jaren werken gemeenten in de regio samen om invloed uit te oefenen op zaken rondom Schiphol. In een gezamenlijk overleg bespreken zij op welke onderwerpen ze invloed willen uitoefenen. Deze onderwerpen brengen zij vervolgens samen in in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De BRS is een overlegplatform van de 56 gemeenten en 4 provincies die in de omgeving van Schiphol liggen. De BRS overlegt gezamenlijk met het ministerie en met de sector over allerlei Schiphol-gerelateerde zaken.  Overigens beperken de activiteiten van gemeenten zich niet tot alleen deelname aan deze overleggen. Indien nodig en nuttig benutten gemeenten ook andere bestuurlijke kanalen of mengen zij zich in (zienswijze)procedures.  Hier vindt u meer informatie over de Bestuurlijke Regie Schiphol  
 • Wat doet de Omgevingsdienst aan vlieghinder?
  De Omgevingsdienst West-Holland ondersteunt en adviseert gemeenten uit de regio over vlieghinder en het overleg met gemeenten in de Schipholregio. Ook voert de Omgevingsdienst actiepunten uit die uit de verschillende overleggen voortvloeien. Daarnaast ondersteunt de Omgevingsdienst de gemeenten die deelnemen aan de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) bij de voorbereidingen voor deze overleggen. Ook organiseert de Omgevingsdienst informatieavonden en maken we op basis van de geluidmetingen van Sensornet jaarlijkse rapportages over vliegtuiggeluid in de regio.  

Heeft u vragen?

De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 - 408 3100

Mailen kan ook: u kunt uw bericht sturen naar info@odwh.nl.