Duurzaamheid en energie

Een duurzame leefomgeving waar de natuur en het milieu beschermd worden, is belangrijk. Maar hoe zorgen we voor zo’n duurzame leefomgeving? Hoe ga je bijvoorbeeld slim om met energie? En hoe richt je je bedrijfsprocessen duurzamer in? Om het milieu te beschermen zijn in de Wet milieubeheer regels opgenomen. De Omgevingsdienst West-Holland controleert of bedrijven zich aan deze regels houden. Daarnaast voert de Omgevingsdienst op verzoek van opdrachtgevers verschillende taken uit op het gebied van duurzaamheid en energie.