Licht

Licht kan overlast veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan verlichte sportvelden, kunstlicht uit kassen of reclamelichten van winkels. Het kan de natuur en je nachtrust verstoren. De Omgevingsdienst West-Holland probeert lichthinder te verminderen en voorkomen door toezicht te houden en te handhaven.