Incidentele festiviteiten melden

Uw bedrijf of instelling mag de licht- en geluidnormen een aantal keer per jaar overschrijden. Bijvoorbeeld bij een sportevenement of bij een festiviteit met livemuziek. Dit noemen we een incidentele festiviteit. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, hebben vaak geen vergunning nodig voor festiviteiten. Een melding volstaat. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Op de website van Kenniscentrum InfoMil kunt u meer lezen over Regelgeving Geluid.

Bij evenementen, zoals bij concerten, kunnen licht- en geluidniveaus overlast veroorzaken. Daarom is een aantal regels vastgesteld. Een bedrijf of instelling mag bijvoorbeeld een aantal keer per jaar de geluidnormen overschrijden. Dit soort incidentele festiviteiten moeten eerst gemeld worden.

Wat doet de Omgevingsdienst?

Voor tien gemeenten in de regio Holland Rijnland verzorgt de Omgevingsdienst West-Holland de beoordelingen van meldingen incidentele festiviteiten. Ook controleren wij ter plaatse of u zich aan de regels houdt.

Meldingen van de gemeente Katwijk en Voorschoten nemen wij niet in behandeling. Een incidentele festiviteit in deze gemeenten moet u bij de gemeente melden.

Collectieve festiviteiten

Gemeenten stellen jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten vast, zoals Koningsdag. Neem voor meer informatie over deze collectieve festiviteiten contact op met uw gemeente.

Online melden

U kunt uw incidentele festiviteiten online bij de Omgevingsdienst melden. Let op: doe uw melding uiterlijk veertien dagen voor de activiteit plaatsvindt. Voor het melden van uw incidentele festiviteiten gebruikt u dit formulier. Na verzending ontvangt u automatisch een kopie van de melding in uw mailbox.
Meldingen binnen de gemeente Nieuwkoop meldt u bij de gemeente.

Heeft u vragen?

De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 - 408 3100

Mailen kan ook: u kunt uw bericht sturen naar info@odwh.nl.