Cookieverklaring

De website van de Omgevingsdienst West-Holland maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op bijvoorbeeld uw computer of smartphone. Als u cookies accepteert, dan kunt u altijd later via de instelling van uw browser geplaatste cookies verwijderen of het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

In deze cookieverklaring leggen wij uit hoe wij met cookies en uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruikte cookies

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies
  • Analytische cookies

Functionele cookies

De functionele cookies zijn voor ons technisch noodzakelijk en mogen geplaatst worden zonder uw toestemming, omdat ze nodig zijn om de website optimaal te kunnen laten werken. Bij het plaatsen van de functionele cookies verzamelen wij uw voorkeuren op de website.

Analytische cookies

Voor het plaatsen van analytische cookies maken wij gebruik van Google Analytics. De analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens waarmee wij meer inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website vinden en gebruiken. Met deze inzichten kunnen wij de inhoud en indeling van de website verbeteren. Een cookie identificeert u niet persoonlijk, maar stelt ons wel in staat om verschillende apparaten op één locatie van elkaar te onderscheiden in onze statistieken. Ook kunnen wij hiermee zien of dat apparaat onze site al eens eerder bezocht heeft.

Cookies bewaren

De cookies bewaren wij maximaal twee jaar, tenzij u ze eerder verwijdert. U kunt ze verwijderen via de instellingen van uw browser. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Uw rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen.

Een verzoek om gebruik te maken van uw rechten kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming.

Bij voorkeur dient u uw verzoek  in met behulp van ons webformulier. Als de Functionaris Gegevensbescherming dit nodig vindt, dan kan hij nog nadere eisen stellen aan uw identificatie.

Door middel van legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw persoonsgegevens wordt voorkomen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

Indien u gebruik maakt van het webformulier, dan legitimeert u zich door middel van DigiD.

Uw verzoek moet minimaal het volgende bevatten:

  • Uw volledige naam;
  • Uw volledige adres;
  • Uw contactgegevens;
  • Een duidelijk leesbare kopie van uw identiteitsbewijs (bijv. uw rijbewijs, paspoort of uw verblijfsdocument IND);
  • Een beschrijving van het privacyrecht waar u gebruik van wilt maken;
  • Een zo goed mogelijke specificatie van uw verzoek, zodat wij weten wat uw verzoek precies inhoudt.

Meer informatie

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Adresgegevens:
Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD Leiden

Info@odwh.nl
071 – 408 3100