Geluidkaarten

Om hinder en schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te voorkomen, zijn richtlijnen in de vorm van geluidkaarten opgesteld. Deze laten in grote lijnen zien wat rustige gebieden zijn, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste geluidbronnen zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel personen en woningen met geluidshinder te maken hebben.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden geluidkaarten laten maken.

Geluidsbelastingkaarten en actieplannen

De Europese Unie heeft in 2002 de Richtlijn Omgevingslawaai opgesteld. In die richtlijn staat dat niemand mag worden blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn/haar gezondheid en de kwaliteit van zijn/haar bestaan in gevaar brengen. Met de richtlijn wil de Europese Unie schadelijke gevolgen en hinder van omgevingslawaai zoveel mogelijk voorkomen.

De richtlijn is bedoeld voor woningen, zogenaamde geluidsgevoelige gebouwen (scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen) en geluidsgevoelige terreinen (waaronder ligplaatsen) en maakt gebruik van de volgende middelen:

  • Geluidsbelastingkaarten om de hoeveelheid lawaai per gebied te bepalen.
  • Actieplannen om lawaai te voorkomen en/of te beperken.

Geluidsbelastingkaarten en actieplannen worden iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld door de rijksoverheid, provincie en gemeenten die tot een agglomeratie behoren, in ons geval de Haagse/Leidse agglomeratie en door de provincie en gemeenten voor hun eigen geluidbronnen.

Geluidsbelastingkaarten

De geluidsbelastingkaarten geven het geluidsniveau weer van:

  • Wegverkeer (auto’s en vrachtwagens)
  • Railverkeer
  • Industrie
  • Vliegtuiglawaai

Andere geluidsbronnen (buren, horeca, brommers) vallen hier buiten. De kleuren op de kaart geven de hoogte van het gemiddelde geluidsniveau aan. Geluidsniveaus van 55 dB of minder gelden als redelijk. Een geluidsniveau tussen de 55 en 65 dB is matig tot slecht. Voor de gemeente leveren deze kaarten aanknopingspunten voor het maken van een actieplan Geluid.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de geluidsbelastingkaarten volgens de richtlijn. Ze zijn alleen ter informatie.

Actieplannen

In aanvulling op de geluidsbelastingkaarten moet een gebied volgens de richtlijn een actieplan opstellen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken en om te handhaven daar waar de geluidskwaliteit goed is. De actieplannen van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest vindt u op onze site.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de actieplannen. Het betreft alleen beleidsvoornemens van de betreffende gemeente, provincie of rijksoverheid.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl

De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100