Geluid

Ongewenst geluid noemen we lawaai. Dit kan hinderlijk zijn en zelfs schadelijk voor de gezondheid. In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer staan daarom geluidsnormen voor geluid die die bedrijven tijdens hun werkzaamheden mogen maken. Als er meer geluid is dan volgens deze normen mag, moet de veroorzaker van het geluid maatregelen treffen. Bijvoorbeeld geluidsbeperkende maatregelen bij de aanleg van een weg.