Geluid

Ongewenst geluid noemen we lawaai. Dit kan hinderlijk zijn en zelfs schadelijk voor de gezondheid. In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer staan daarom geluidsnormen. Bij een overschrijding van deze normen moeten er maatregelen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsbeperkende maatregelen bij de aanleg van een weg.