Bodem

Functies

Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. Deze staan in de Wet bodembescherming. Uw bedrijf kan te maken krijgen met deze regels. Bijvoorbeeld als u een bedrijfspand wilt kopen, als u een ondergrondse tank op uw terrein heeft of als u bodembedreigende stoffen heeft gebruikt.

U vindt hier de volgende informatie:


De Omgevingsdienst voert de bodemtaken uit voor de gemeenten in haar werkgebied.  Daarnaast ziet de Omgevingsdienst namens de gemeente en de provincie Zuid-Holland toe op de naleving van de Wet bodembescherming.

Actuele bodeminformatie

In de kaartviewer Mijn Leefomgeving vindt u actuele informatie over bodemlocaties in uw gemeente. Ook kunt u hier de bodemkwaliteitskaart van uw gemeente bekijken.