Bodem Informatie Punt

Zoekt u bodeminformatie? Via het Bodemloket kunt u informatie vinden die bij de overheid bekend is. Zo ziet u bijvoorbeeld waar vroeger activiteiten plaatsgevonden hebben die mogelijk de bodemkwaliteit hebben beïnvloed.

Voor informatie over de bodemkwaliteit van uw perceel kunt u ook terecht bij het Bodem Informatie Punt (BIP) van de Omgevingsdienst. U kunt bij het BIP terecht voor gegevens over bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en historische bedrijfsactiviteiten die bij de Omgevingsdienst bekend zijn.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bij het BIP kunt u een bodemrapportage (omgevingsrapportage) opvragen. Daarna kunt u eventueel een compleet bodemonderzoeksrapport opvragen.

Bij het opvragen van een bodemrapportage wordt gecontroleerd of bij het adres of perceel een bodemlocatie-contour aanwezig is. Dit gebeurt op basis van een geografische analyse. Als de bodemlocatie-contour (in de nabije omgeving) aanwezig is, wordt de informatie van het perceel getoond in de onderstaande volgorde:

  • Overzicht bodemlocatie(s)
  • Gegevens bodemlocatie(s)
  • Statusoverzicht bodemlocatie
  • Rapportinformatie
  • Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
  • Activiteiten uit Historisch bodembestand
  • Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Daarnaast wordt in een buffer van 25 meter rond het perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens over het perceel bekend zijn, kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter worden getoond.

Kiest u voor het opvragen van een compleet bodemonderzoeksrapport? Dan zoeken medewerkers van de Omgevingsdienst naar het bodemonderzoeksrapport op een perceel of locatie. Indien deze aanwezig is, ontvangt u het bodemonderzoeksrapport digitaal.

Bodemrapportage (omgevingsrapportage)

Start de rapportagemodule Omgevingsdienst West-Holland. Per opgevraagde locatie ontvangt u een digitaal rapport (pdf). U betaalt per opgevraagde rapportage via iDEAL.

Compleet bodemonderzoeksrapport

Het complete bodemonderzoeksrapport kunt u aanvragen via het aanvraagformulier Bodemrapport. Per opgevraagde locatie ontvangt u digitaal een compleet bodemonderzoeksrapport (pdf). U betaalt vooraf per opgevraagd rapport via iDEAL. Indien het bodemonderzoeksrapport niet aanwezig is, ontvangt u het betaalde bedrag retour.

Kosten

  • Een aanvraag bodemrapportage kost €57,20 per locatie. Dit bedrag is inclusief 21% btw.
  • Indien u aanvullend een compleet bodemonderzoeksrapport opvraagt, kost dit rapport €25,25 (inclusief 21% btw).

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar bip@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100