Let op lood

Door eeuwenoud gebruik bevindt zich op veel locaties in Nederland lood in de bodem, zo ook in de regio West-Holland. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood al in lagere gehalten dan de geldende wettelijke normen negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge kinderen. Kleine kinderen kunnen in contact komen met lood door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. Door gebruiksadviezen op te volgen kan de blootstelling aan bodemlood worden beperkt (zie pagina Provincie Zuid-Holland ).

Onderzoek speelplaatsen

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft de Omgevingsdienst in 2019/2020 onderzoek laten uitvoeren naar bodemlood bij speelplaatsen in de regio West-Holland. Er zijn in totaal 32 openbare speelplaatsen en speelplaatsen bij scholen en kinderdagverblijven onderzocht. Deze speelplaatsen liggen in gebieden waar tijdens eerdere onderzoeken verhoogde bodemloodgehaltes zijn gemeten. Verharde of nagenoeg verharde speelplaatsen in deze gebieden zijn niet onderzocht. Voor het onderzoek zijn boringen geplaatst in de bovenste twintig centimeter; de bodemlaag waarmee kleine kinderen tijdens het spelen in contact kunnen komen.

Bij dertig speelplaatsen bleek sprake van een voldoende bodemkwaliteit. Bij twee speelplaatsen bleek sprake van een matige bodemkwaliteit. Directe maatregelen zijn hier niet nodig.

Onderzoek volkstuinen

In de regio West-Holland zijn in opdracht van de provincie Zuid-Holland in 2021/2022 onderzoeken uitgevoerd naar lood bij volkstuincomplexen/moestuinen die in een gebied liggen waar tijdens eerder bodemonderzoek in dat gebied verhoogde bodemloodgehaltes zijn gemeten. Er zijn vijf locaties onderzocht.

Voor het onderzoek zijn boringen geplaatst in de bovenste dertig centimeter: de teeltlaag van de onderzochte tuinen. Naast het gemeten loodgehalte is gekeken naar de grootte en het daadwerkelijk gebruik van de tuinen om het gezondheidsrisico te bepalen.

Bij twee volkstuincomplexen is sprake van voldoende bodemkwaliteit. Bij drie volkstuincomplexen is sprake van matige bodemkwaliteit. Aan de gebruikers van de volkstuinen zijn gebruiksadviezen gegeven, zodat gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen. Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Informatiebrochure lood

De provincie Zuid-Holland heeft een informatiebrochure opgesteld met informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s en tips om inname te beperken. Bekijk de brochure hier. Ook op de website van de GGD staat de nodige informatie over lood. Zie daarvoor deze pagina.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100