Let op lood

Door eeuwenoud gebruik bevindt zich op veel locaties in Nederland lood in de bodem, zo ook in de regio West-Holland. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood al in lagere gehalten dan de geldende wettelijke normen negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge kinderen. Kleine kinderen kunnen in contact komen met lood door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. Door gebruiksadviezen op te volgen kan de blootstelling aan bodemlood worden beperkt (zie pagina Provincie Zuid-Holland ).

Onderzoek volkstuinen

Momenteel worden in de regio West-Holland onderzoeken uitgevoerd naar lood in volkstuinen. Het gaat om volkstuincomplexen/moestuinen die in een gebied liggen waar tijdens eerder bodemonderzoek in dat gebied verhoogde bodemloodgehaltes zijn gemeten. Het gaat in onze regio om vijf locaties.

Voor het onderzoek worden boringen geplaatst in de bovenste dertig centimeter: de teeltlaag van de onderzochte tuinen. Naast het gemeten loodgehalte is het daadwerkelijk gebruik van de tuin van belang om het gezondheidsrisico te bepalen. Belangrijk is om te kijken of er sprake is van moes- of siertuinen, hoeveel tijd men op de tuin verblijft en of er kinderen in de tuinen komen.

De resultaten van de onderzoeken worden begin 2022 verwacht.

Onderzoek speelplaatsen

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft de Omgevingsdienst in 2019/2020 onderzoek laten uitvoeren naar bodemlood bij speelplaatsen in de regio West-Holland. Er zijn in totaal 32 openbare speelplaatsen en speelplaatsen bij scholen en kinderdagverblijven onderzocht. Deze speelplaatsen liggen in gebieden waar tijdens eerdere onderzoeken verhoogde bodemloodgehaltes zijn gemeten. Verharde of nagenoeg verharde speelplaatsen in deze gebieden zijn niet onderzocht. Voor het onderzoek zijn boringen geplaatst in de bovenste twintig centimeter; de bodemlaag waarmee kleine kinderen tijdens het spelen in contact kunnen komen.

Bij dertig speelplaatsen bleek sprake van een voldoende bodemkwaliteit. Bij twee speelplaatsen bleek sprake van een matige bodemkwaliteit. Directe maatregelen zijn hier niet nodig.

Informatiebrochure lood

De provincie Zuid-Holland heeft een informatiebrochure opgesteld met informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s en tips om inname te beperken. Bekijk de brochure hier.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100