Bodemonderzoek

Bij een bodemonderzoek wordt de chemische kwaliteit van de grond en van het grondwater vastgesteld. U laat een bodemonderzoek bijvoorbeeld uitvoeren bij de koop, verkoop of bouw van een huis of bedrijfspand. Ook voor een omgevingsvergunning moet u vaak een bodemonderzoek laten doen.

Bouwplannen

Bouwen op vervuilde grond mag niet. Daarom vraagt de gemeente bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal ook om een verkennend bodemonderzoek. De Omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en adviseert de gemeente.

Soms is de bodem door vervuiling niet geschikt voor het geplande gebruik. De Omgevingsdienst geeft dan aan welke maatregelen nodig zijn om de bodem weer geschikt te maken. In andere gevallen legt de Omgevingsdienst beperkingen op aan het gebruik van de bodem.

Onroerend goed (ver)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij taxaties is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. Bij het Bodem Informatie Punt kunt u informatie opvragen over de bodemkwaliteit. Ook kunt u hier zien hoe het perceel vroeger is gebruikt.

Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper moet dit melden aan mogelijke kopers. Zij kunnen dan beslissen of ze een bodemonderzoek willen laten doen.

Aanleveren gegevens bodemonderzoeken

Moet u bodemonderzoeken opsturen? Lever deze altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd wordt, kan dit vertraging opleveren bij de behandeling.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:

  • Een pdf-bestand bevat één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte bestanden.
  • Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
  • Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van één onderzoek ook in één bestand.
  • De gegevens van het pdf-bestand moeten identiek zijn aan de gegevens uit het XML-bestand.
  • Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 12.
  • Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100