Bodemsanering

Als uw terrein vervuild is, is het soms niet geschikt voor geplande doeleinden. In dat geval is bodemsanering nodig. De Omgevingsdienst West-Holland is op dit gebied het bevoegd gezag bij alle gemeenten binnen het werkgebied.

Er bestaat een onderscheid tussen eenvoudige bodemsanering en complexe bodemsanering.

Eenvoudige bodemsanering

Bij een eenvoudige bodemsanering kunt u kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Voor de melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier BUS van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  • U kunt binnen vijf weken na de melding beginnen met de sanering. Meld uiterlijk vijfwerkdagen voordat u begint de startdatum bij de Omgevingsdienst. Dat kan met het meldingsformulier Start sanering.
  • Uiterlijk twee weken na de grond(water)sanering meldt u de beeindiging van de werkzaamheden. Dit doet u met het meldingsformulier Beëindigen sanering.

Wilt u meer informatie over de verschillende meldingen bij saneringen? Kijk dan in dit Infoblad. Daarnaast is er een Infoblad over hoe u moet omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering hoort een procedure van vijftien weken. Hierbij dient u een saneringsplan in bij de Omgevingsdienst. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees eerst de toelichting  en vul daarna het formulier in. Er is ook een verkorte procedure, hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier Verkorte procedure.

Wilt u meer informatie over de verschillende meldingen bij saneringen? Kijk dan in dit Infoblad. Daarnaast is er een Infoblad over hoe u moet omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

Bodemsanering laten uitvoeren

Wilt u een bodemsanering laten uitvoeren? Controleer dan of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. De Omgevingsdienst accepteert alleen evaluatieverslagen van saneringen die door een erkend milieukundig begeleider zijn begeleid.

Met het machtigingsformulier Adviseur bodemsanering regelt u dat de Omgevingsdienst voortaan in overleg treedt met de gemachtigde. De afspraken die de gemachtigde maakt, zijn bindend.

Aanleveren gegevens bodemonderzoek

Bij een bodemsanering moeten alle relevante bodemonderzoeken worden toegevoegd. Lever deze altijd in als pdf-bestand én als XML-bestand. Als er geen XML-bestand bijgeleverd wordt, kan dit vertraging opleveren bij de behandeling.

Houd bij het toevoegen van de onderzoeken met het volgende rekening:

  • Een pdf-bestand bevat één bodemonderzoek. Lever aparte bodemonderzoeken aan in aparte bestanden.
  • Een XML-bestand bevat gegevens van één bodemonderzoek.
  • Een XML-bestand mag niet uit meerdere delen bestaan. Zet alle gegevens van één onderzoek ook in één bestand.
  • De gegevens van het pdf-bestand moeten identiek zijn aan de gegevens uit het XML-bestand.
  • Het XML-bestand voldoet technisch aan het actuele SIKB0101 uitwisselingsformaat en is minimaal versie 13.
  • Het XML-bestand bevat zowel de data van het veldwerk, als de basisdataset onderzoeksgegevens zoals is opgesteld door het SIKB. Deze bestaat minimaal uit de rapportgegevens, meetpuntgegevens, monstergegevens, analysegegevens en contouren/X-Y coördinaten van boorpunten.

Afronding en evaluatie van een bodemsanering

Binnen twee weken na de beëindiging van de bodemsanering moet u bij ons een eindmelding doen. Dat doet u met dit formulier. Daarnaast moet u een evaluatieverslag indienen. Daar heeft u acht weken de tijd voor, vanaf het moment dat u de eindmelding heeft gedaan. U kunt uw evaluatieverslag opsturen naar meldingwbb@odwh.nl. De sanering is feitelijk afgerond zodra de Omgevingsdienst met uw evaluatieverslag instemt.