Archeologie

De Omgevingsdienst voert archeologietaken uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk en Teylingen . Onze specialisten beoordelen archeologische rapporten en adviseren bij ruimtelijke ordening. Daarnaast begeleiden en coördineren wij onderzoeksopdrachten. Verder geeft de Omgevingsdienst advies en ontwikkelen we archeologisch beleid voor deze drie gemeenten. Hierbij werken wij nauw samen met Erfgoed Leiden en Omstreken.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij een vergunningsaanvraag of bestemmingswijziging controleert de Omgevingsdienst namens de gemeente of er archeologische waarden aan de orde zijn. Is het gebied waardevol? Dan kan er een archeologisch onderzoek en mogelijk een vervolgonderzoek worden voorgeschreven. Ook deze onderzoeken worden door de Omgevingsdienst getoetst.

Kosten voor archeologisch onderzoek

De kosten van archeologisch onderzoek verschillen sterk. In het algemeen betaalt de ‘veroorzaker’ voor het onderzoek. Dat is bijvoorbeeld de aanvrager van de vergunning.

Toevalsvondst

Het is mogelijk dat u tijdens werkzaamheden onverwachts archeologische vondsten vindt. Het is belangrijk dat de ontdekker dit zo snel mogelijk meldt aan de minister van OCW (bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). De ontdekker is verplicht om de vondst zes maanden beschikbaar te houden voor wetenschappelijk onderzoek. Bij schade of dreigende schade aan de archeologische vondst mag de minister het werk stil leggen (volgens artikel 56 Monumentenwet 1988). Dat gebeurt in de praktijk alleen bij toevalsvondsten die van nationaal belang zijn.

Heeft u vragen?

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit melden via het E-formulier Vondstmelding, of contact opnemen met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dat kan via info@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456.

Heeft u vragen over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en de opzet daarvan? Neem dan contact op met de adviseur archeologie van de Omgevingsdienst via 071 - 408 3100.