Archeologie

De Omgevingsdienst voert archeologietaken uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk en Teylingen . Onze specialisten beoordelen archeologische rapporten en adviseren bij ruimtelijke ordening. Daarnaast begeleiden en coördineren wij onderzoeksopdrachten. Verder geeft de Omgevingsdienst advies en ontwikkelen we archeologisch beleid voor deze drie gemeenten. Hierbij werken wij nauw samen met Erfgoed Leiden en Omstreken.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij een vergunningsaanvraag of bestemmingswijziging controleert de Omgevingsdienst namens de gemeente of er archeologische waarden aan de orde zijn. Is het gebied waardevol? Dan kan er een archeologisch onderzoek en mogelijk een vervolgonderzoek worden voorgeschreven. Ook deze onderzoeken worden door de Omgevingsdienst getoetst.

Kosten voor archeologisch onderzoek

De kosten van archeologisch onderzoek verschillen sterk. In het algemeen betaalt de ‘veroorzaker’ voor het onderzoek. Dat is bijvoorbeeld de aanvrager van de vergunning.

Toevalsvondst

Het is mogelijk dat u tijdens werkzaamheden onverwachts archeologische resten vindt. Dit moet onmiddellijk worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de resten gevonden worden (op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet en afdeling 19.2 van de Omgevingswet). Voor het melden van archeologische toevalsvondsten kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene e-mailadres of telefoonnummer. De archeologische vondst moet vanaf de datum van de melding zes maanden ter beschikking worden gesteld of gehouden worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Heeft u vragen?

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit melden via het E-formulier Vondstmelding, of contact opnemen met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dat kan via info@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456.

Heeft u vragen over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en de opzet daarvan? Neem dan contact op met de adviseur archeologie van de Omgevingsdienst via 071 - 408 3100.