Hergebruik grond- en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen? Op uw eigen grond mag u materiaal als zand, aarde of stenen vrij hergebruiken. Maar u mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond opnieuw gebruikt, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken. Steenachtige bouwstoffen zijn bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat. De kern van het besluit is dat grond, bagger en steenachtige materialen een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring.

Welke kwaliteit grond mag worden toegepast?

Het Besluit bodemkwaliteit kent twee soorten beleid voor het toepassen van grond:

  • Een generiek beleid (landelijke regels)
  • Een gebiedsspecifiek beleid (afwijkende lokale regels)

Over het algemeen geldt het generieke beleid, behalve als een gemeente ergens gemeentespecifiek beleid heeft vastgesteld. Bij generiek beleid geldt voor het toepassen van grond:

  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem.
  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de bodemfunctieklasse op die plek.

Bodemfunctieklassekaarten

De bodemfunctieklasse is vastgelegd op een bodemfunctieklassenkaart van elke gemeente. Op die kaarten staat het gebruik c.q. de functie van alle gebieden in de gemeenten aangegeven. Hierbij is gekeken naar huidig en verwacht toekomstig gebruik.

Momenteel wordt gewerkt aan een bodemkwaliteitskaart voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

De gemeenten Voorschoten en Katwijk hebben een eigen bodemkwaliteitskaart. Deze informatie kunt u hier vinden voor de gemeente Voorschoten en hier voor de gemeente Katwijk.

Bodembeheernota

Bij gebiedsspecifiek beleid gelden de regels zoals opgenomen in een Bodembeheernota. Die bestaat in principe uit twee delen: een deel A- Algemeen en een deel B-gebiedsspecifiek beleid (per gemeente).
Vastgestelde bodembeheernota’s zijn er voor de gemeenten:

Gemeente Deel A- Algemeen Deel B- gebiedsspecifiek
Hillegom Deel A
Kaag en Braassem Deel A Deel B
Leiden Deel A Deel B
Leiderdorp Deel A Deel B
Lisse Deel A Deel B
Nieuwkoop Deel A Deel B Deel B.2
Noordwijk Deel A Deel B.1 Deel B.2 Deel B.3
Oegstgeest Deel A Deel B
Teylingen Deel A Deel B
Zoeterwoude Deel A Deel B

 

Sommige gemeenten hebben hun eigen bodembeheernota vastgesteld. Die van de gemeente Voorschoten vindt u hier. Daarnaast heeft Voorschoten een website waar u kunt uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het hergebruik van zand, grond en baggerspecie. De bodembeheernota van de gemeente Katwijk vindt u hier.

Meldingsplicht

Als u ergens grond toepast, is de kans groot dat u daarvan melding moet maken. Dat moet bij het landelijk meldpunt Rijkswaterstaat Leefomgeving via Meldpunt bodemkwaliteit. Daar vindt u ook informatie over de verschillende soorten meldingen.

Informatie over bodemkwaliteit

Informatie over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van uw stuk grond vindt u bij het Bodem Informatie Punt. Aan de hand van de beschikbare informatie adviseert de Omgevingsdienst of meer onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig is. Een lijst met erkende bedrijven voor bodemonderzoek vindt u op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

 

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100