Vergunningen

Heeft u (ver)bouw- of sloopplannen? Voor sommige werkzaamheden heeft u een vergunning nodig. Voor de gemeente Noordwijk verzorgt de Omgevingsdienst West-Holland de bouwvergunningen. Voor andere gemeenten dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente. Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding hoeft te doen? Doe dan eerst een vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl .

Heeft u een vergunning nodig?

Om zeker te weten of u een vergunning nodig heeft, kunt u een ‘vergunningencheck’ doen bij het Omgevingsloket. Uit deze check kunnen drie mogelijke antwoorden komen:

  1. De werkzaamheden zijn vergunningvrij.
  2. Voor de werkzaamheden moet u een melding doen.
  3. Een vergunning is verplicht bij de gewenste werkzaamheden.

Zijn de werkzaamheden vergunningvrij? Dan kunt u meteen beginnen. Let wel op de bouwtechnische regels. Voor sommige bouwwerkzaamheden is het verstandig om een deskundige in de arm te nemen.

Moet u een melding doen voordat u met de werkzaamheden begint? Neem contact op met de Omgevingsdienst.

Als u een vergunning nodig heeft, ga dan na of de werkzaamheden voldoen aan het bestemmingsplan. Daar staan regels over bouwen in. Deze regels kunt u vinden op www.omgevingswet.nl. Als de werkzaamheden aan het bestemmingsplan voldoen, dan kunt u een aanvraag voor een vergunning indienen bij het online Omgevingsloket. Als de werkzaamheden niet aan het bestemmingsplan voldoen, is het verstandig om een vooroverleg in te dienen. Dit is een aanvraag die niet volledig uitgewerkt hoeft te worden met tekeningen.

Meerdere vergunningen nodig?

Als u meer dan een vergunning nodig heeft, hoeft u maar één omgevingsvergunning aan te vragen. Dit doet u bij het Omgevingsloket. Uw aanvraag komt vervolgens bij de Omgevingsdienst binnen. Zodra wij uw aanvraag binnen hebben, kijken we samen met de gemeente of het past binnen de regels van het bestemmingsplan. Ook kijken we welke procedure er gevolgd moet worden. Hierover krijgt u per post een bericht.

Volgende stappen

Binnen acht weken hoort u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn mag met zes weken worden verlengd. Hoort u binnen die tijd niets? Dan krijgt u de vergunning automatisch. Bent u het niet eens met de beslissing? Binnen zes weken kunt u bezwaar maken.

Er bestaan twee soorten procedures: reguliere en uitgebreide. Een aanvraag voor bijvoorbeeld het kappen van een boom valt onder de reguliere procedure. De meeste procedures voor bouwplannen binnen het bestemmingsplan zijn ook regulier. Als u met een uitgebreide procedure te maken heeft, is dat meestal omdat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Voor deze meer ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze periode mag eenmalig met zes weken worden verlengd.

Kosten

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn kosten verbonden. Nadat een beslissing is genomen (ook bij weigering van de vergunning), krijgt u een factuur toegestuurd. De tarieven verschillen per gemeente.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100