Bodemverontreiniging

De bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen in zitten, dat de bodem niet geschikt is voor het bestemde gebruik. Bepaalde verontreiniging is zichtbaar met het blote oog, andere verontreiniging komt pas aan het licht na een bodemonderzoek. Of maatregelen nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein.

Melden bodemverontreining

U bent verplicht bodemverontreiniging te melden bij de Omgevingsdienst. Met dit formulier ​​​​​kunt u bodemvervuiling melden. Hiermee kunt u ook een verkorte procedure aanvragen. Lees voor het invullen van het formulier de Toelichting Meldingsformulier Bodemverontreiniging.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar meldingwbb@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100