Ondergrondse tanks

Bij woningen en bedrijfspanden van voor 1970 kan een ondergrondse tank aanwezig zijn. Vroeger werd huisbrandolie in deze tanks opgeslagen. Lekkende tanks kunnen bodemverontreiniging veroorzaken. Om dat te voorkomen zijn er regels opgesteld.

Lekkende ondergrondse tanks veroorzaken bodemverontreiniging. Doordat minerale olie een mobiele stof is, kan de omvang van de verontreiniging toenemen. En daardoor kunnen de saneringskosten voor het verwijderen van de tank en het saneren van de bodem ook blijven toenemen.

Is er een ondergrondse tank op uw perceel?

Een van de kenmerken van een ondergrondse tank op een perceel is een ontluchtingsbuis die tegen de gevel van het pand is geplaatst. Een putdeksel in de tuin kan ook op een ondergrondse tank wijzen. Als de tank niet op de juiste manier is gereinigd, kan door een lekkage bodemverontreiniging ontstaan. Bij het Bodemloket kunt u nagaan of er een tank op uw perceel aanwezig is of was. Alleen de tanks die in het verleden zijn aangemeld bij de gemeente zijn opgenomen in het systeem.

Regelgeving

Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de Omgevingsdienst. Als de tank niet meer gebruikt wordt, bent u verplicht deze te laten verwijderen. Tanks die om civieltechnische redenen niet verwijderd kunnen worden, moeten gereinigd en onbruikbaar gemaakt worden. Een ondergrondse tank mag alleen worden verwijderd door een erkend bedrijf.

Wilt u de tank blijven gebruiken? Dan moet u voldoen aan de wettelijke regels. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Als u een tank in gebruik heeft, moet u een speciale aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100