Veelgestelde vragen over vergunningen

De Omgevingsdienst West-Holland voert voor de gemeente Noordwijk naast de gemeentelijke taken op het gebied van milieu, ook de bouw- en ruimtelijke-ordeningtaken uit. U kunt bij de Omgevingsdienst een omgevingsvergunning voor bouw aanvragen.