Duurzaam bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dat is vaak een goed moment om na te denken over het nemen van duurzame maatregelen. Duurzaam bouwen betekent verantwoord omgaan met energie, grondstoffen en materialen. Dat zorgt voor een lange levensduur, lage onderhoudskosten en een hoge kwaliteit van het gebouw. Bekijk van te voren aan welke regels u moet voldoen. Vaak heeft u een vergunning nodig. Die kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst West-Holland toetst of de verleende vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften worden nageleefd.

De Omgevingsdienst adviseert gemeenten en provincie Zuid-Holland over aangevraagde omgevingsvergunningen met betrekking tot duurzaamheidseisen.

Bouwen of renoveren?

Gaat u (ver)bouwen? Bekijk vooraf aan welke regels u moet voldoen. Vaak heeft u een vergunning nodig. Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze eisen zijn verschillend voor elk gebouwtype en kunt u hier vinden.

Daarnaast geldt voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100 m2 de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van van een gebouw. Het geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Lees hier alles over de MPG.

Duurzaam Bouwloket

Om bewoners op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning zetten de Omgevingsdienst en de gemeenten het digitale Duurzaam Bouwloket in. Op de website van het Duurzaam Bouwloket kunnen inwoners uit de regio terecht voor gratis onafhankelijk advies en informatie over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, duurzame energie opwekken en de financieringsmogelijkheden. Bovendien kunt u hier informatie vinden over duurzaamheidsinitiatieven en energieallianties binnen uw gemeente.

Drie-stappen-strategie

Bij duurzaam bouwen wordt veel gewerkt met de drie-stappen-strategie. Daarbij gaat u uit van deze drie stappen:

  1. Voorkom onnodig gebruik van energie, water, bouwmaterialen en onnodig produceren van afval.
  2. Gebruik duurzame of hernieuwbare bronnen, zoals hout, zon en wind. Hergebruik afval.
  3. Gebruik niet-duurzame bronnen verstandig en verwerk afval verantwoord.

Regionale ambities

Voor woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers zijn de richtlijnen voor duurzaam bouwen niet verplicht. Een aantal gemeenten stimuleert deze partijen echter wel om aan de richtlijnen te voldoen door het gratis beschikbaar stellen van het programma GPR-Gebouw. Hiermee berekent u gemakkelijk hoe gebouwen presteren op energieverbruik, milieubelasting, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde (duurzaamheid). Ook maakt u inzichtelijk welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. Om te kunnen werken met GPR-Gebouw moet u een sublicentie aanvragen bij de gemeente.

Heeft u bouwplannen? Neem dan contact op met de gemeente waar uw bouwplannen heeft om de duurzame ambities van de gemeente te bespreken.

Kantoren energielabel C

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden (ook bestaande kantoorpanden) een energielabel hebben. Dit label moet een label C of hoger zijn. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Is de kwaliteit van het pand onvoldoende om voor minimaal label C in aanmerking te komen? Dan moeten er voor 1 januari 2023 energiemaatregelen doorgevoerd worden, anders mag het pand in beginsel niet als kantoor worden gebruikt.

Wanneer geldt het energielabel niet?

De verplichting voor het hebben van energielabel C geldt niet bij onder andere:

  • Monumentale panden.
  • Bij kantoorpanden kleiner dan 100 m2.
  • Wanneer de kantoorfunctie van het pand minder dan vijftig procent is.

Wilt u weten welk energielabel u nu heeft? Bekijk dat hier. Heeft u nog geen energielabel? Bekijk hier hoe u deze aanvraagt.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Het Bouwloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

Telefoonnummer Bouwloket: 071 - 408 3200