Huisnummering

Elke gebouw is verplicht een huisnummer te hebben. Die regel staat in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Bouwt u een nieuwe woning, of splitst u een bestaand (bedrijfs)pand? Dan heeft u een nieuw huisnummer nodig. Ook als u twee woon- of bedrijfsruimten met elk een eigen huisnummer samenvoegt, heeft u een nieuw nummer nodig.

Huisnummer aanvragen

Heeft u voor uw werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig? In dat geval hoeft u het huisnummer niet apart aan te vragen, want dit wordt meegenomen in de vergunningaanvraag. Heeft u een nieuw huisnummer nodig, maar heeft u geen vergunning nodig? Dan kunt u de Omgevingsdienst West-Holland verzoeken om een nieuw huisnummer toe te kennen. Uw aanvraag wordt getoetst aan het omgevingsplan. Binnen acht weken wordt uw aanvraag afgehandeld. Het aanvragen van een huisnummer is gratis.

Inwoners Noordwijk

Inwoners en bedrijven van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen, of voor het maken van een afspraak, terecht bij het Bouwloket. Het loket is per mail te bereiken via infobouwen@odwh.nl of telefonisch via 071 –408 3200 (van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 12:00 uur).