Slopen

Wilt u iets gaan slopen? Voor bouwen, verbouwen en slopen gelden allerlei regels. Zo pakt u dat aan:

Stappenplan slopen

 • Stap 1
  Voor veel sloopwerkzaamheden heeft u een vergunning nodig. Doe daarom eerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket. Heeft u geen vergunning nodig? Dan kunt u direct beginnen. De regels om te mogen slopen gelden ook als u geen vergunning nodig heeft.
 • Stap 2
  Vraag, als dat nodig is, een vergunning aan.
 • Stap 3
  Wanneer er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het slopen, moet u dit melden. Let op: in veel gevallen moet de melding minimaal vier weken voordat u begint met slopen gedaan worden. Op de website van het Omgevingsloket vindt u het formulier voor het doen van de sloopmelding. Gaat u asbest verwijderen? Ook dan moet u altijd een sloopmelding doen. Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt hiervoor ook een aanvraag indienen via Omgevingsloket online. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.
 • Stap 4
  Bij het doen van de sloopmelding moet in de meeste gevallen ook een asbestinventarisatierapport worden bijgevoegd. Dit rapport moet geschreven zijn door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en mag niet ouder zijn dan drie jaar. Wanneer het bouwwerk dat gesloopt gaat worden is gebouwd na 1 januari 1994, is er geen asbestinventarisatierapport nodig. Lees hier meer over het vinden en verwijderen van asbest. 
 • Stap 5
  Is uw vergunning aanvraag en/of sloopmelding goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag. Veel succes!

Mobiele puinbreker

Gebruikt uw bedrijf een mobiele puinbreker voor bouw- en sloopafval? Dan moet u dat melden bij de Omgevingsdienst. Dat doet u door het formulier Melding mobiel breken bouw- en sloopafval in te vullen.

Gemeente Noordwijk

Bedrijven in de gemeente Noordwijk kunnen met vragen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar infobouwen@odwh.nl.

Het Bouwloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Telefoonnummer Bouwloket: 071 - 408 3200