Water

Bij sommige werkzaamheden is het nodig om grondwater te onttrekken of te lozen. Bij deze activiteiten zijn regels van toepassing. Het toezicht op het indirect lozen van afvalwater wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland.

Grondwater onttrekken

Wilt u grondwater onttrekken (oppompen)? Of doet u dat misschien al? Let op, want dit moet u van tevoren melden. Dat kunt u hier doen. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig. Doe voor de zekerheid de vergunningscheck. Meer informatie over de regels voor het onttrekken en lozen van grondwater in Holland Rijnland vindt u op deze pagina.

Schoon grondwater lozen

Het toevoegen van stoffen in het oppervlaktewater wordt door de wet als ‘lozen’ gezien. Dat geldt ook als er sprake is van schoon water.

Houd bij het lozen van schoon grondwater de onderstaande volgorde aan. Alleen wanneer u een mogelijkheid niet kunt toepassen, kunt u deze overslaan en de eerstvolgende optie kiezen.

  1. Direct lozen in het oppervlaktewater.
  2. Direct lozen in de bodem.
  3. Indirect lozen via het hemelwaterriool.
  4. Indirect lozen via het vuilwaterriool (of gemengd stelsel).

Aan de hand van onderstaand overzicht ziet u wat u moet regelen en bij welke instantie u terecht kunt voor het lozen van schoon grondwater. Een melding moet minimaal vier weken van tevoren worden gedaan bij een van de onderstaande instanties:

Omgevingsdienst West-Holland: 071 – 408 3100
Provincie Zuid-Holland: 070 – 441 6611
Bij uw waterschap. Bekijk hier onder welk waterschap u valt.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100