Vergunningen en meldingen

De Omgevingsdienst West-Holland is verantwoordelijk voor vergunningverlening aan bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Ook voert de Omgevingsdienst op dit gebied toezicht- en controletaken uit voor al zijn opdrachtgevers.

Wat doet de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst behandelt meldingen en aanvragen uit de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Dat betekent dat onze experts uw melding of aanvraag registreren, zo nodig een afspraak maakt en u inlicht over hoe een melding/aanvraag wordt beoordeeld. De Omgevingsdienst beoordeelt het onderdeel ‘milieu’ van alle omgevingsvergunningaanvragen. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de voorschriften houdt. Daarbij werkt de Omgevingsdienst samen met andere instanties, zoals de brandweer en politie.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100