Missie, visie en strategie

Missie

De Omgevingsdienst werkt met deskundigheid en gedrevenheid aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving (milieu en duurzaamheid, veiligheid, gezondheid) in zijn werkgebied. Hij levert een optimale bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor zijn deelnemers.

Visie

De Omgevingsdienst West-Holland is een stabiele, (financieel) gezonde dienst, inhoudelijk klaar voor de toekomst en daarmee een aantrekkelijke partner en werkgever. De dienst heeft een zelfstandige rol in de afhandeling van zijn taken en is zich ervan bewust dat hij functioneert in de politieke omgeving van de opdrachtgever. De Omgevingsdienst heeft een sterke positie op het gebied van lokale, regionale en specialistische kennis en werkt daarbij optimaal samen met gemeenten en provincie.

Strategie

De ambitie van de Omgevingsdienst is het leveren van uitstekende producten en diensten voor zijn opdrachtgevers. De dienst versterkt zijn positie als betrouwbare en deskundige ketenpartner, die in samenwerking met zijn opdrachtgevers en partners de klanten optimaal bedient. De Omgevingsdienst gaat daarbij uit van zijn eigen kracht en expertise, die de voedingsbodem vormen voor een verdere natuurlijke groei. De Omgevingsdienst staat open voor een verdergaande samenwerking met andere omgevingsdiensten indien dat een duidelijke meerwaarde heeft voor zijn deelnemers.

De waarden en normen van de organisatie vormen de organisatiecultuur. De Omgevingsdienst West-Holland heeft drie kernwaarden uitgewerkt die richtinggevend haar voor het gedrag van de medewerkers. Ze zijn tevens het ethisch kompas van de dienst en geven een beeld van de identiteit die zij nastreeft. Deze kernwaarden zijn:

  • Professioneel
  • Verbindend
  • Transparant

Heeft u vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100