De Omgevingsdienst West-Holland voert taken uit voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Bekijk ons werkgebied.

Ons werkpakket is breed: van de uitvoering van wettelijke taken, tot advisering in het ruimtelijk planproces. We verlenen milieuvergunningen aan bedrijven; controleren op de naleving van milieuwetgeving en kunnen sancties opleggen. Daarnaast dragen we bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Ook voeren we bouwtaken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk:  vergunningverlening, maar ook bouw- en woningtoezichttaken.

De Omgevingsdienst verstrekt adviezen over vele bouw- en ruimtelijke plannen. De adviezen hebben vooral betrekking op bodem, archeologie, geluid, lucht, ecologie, externe veiligheid, luchtveiligheid en energie. Daarnaast voeren we taken en projecten uit op het gebied van duurzaamheid en energie, zoals de projectmatige aanpak bij toezicht op energiebesparende maatregelen, het Duurzaam Bouwloket en het Duurzaamheidsfonds.

We werken volgens een Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Deze catalogus beschrijft alle standaardproducten en -diensten die door de Omgevingsdienst kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is er altijd ruimte om maatwerkafspraken te maken met opdrachtgevers over adviesproducten, diensten en projecten.

Heeft u vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100