Sportbelichting

Om ook buiten in het donker te kunnen sporten, verlichten sportverenigingen hun velden met kunstlicht uit hoge lichtmasten. Dit licht kan overlast veroorzaken. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen en beperken, zijn in het Activiteitenbesluit Milieubeheer voorschriften opgenomen voor het gebruik van deze verlichting. De Omgevingsdienst West-Holland houdt toezicht op de naleving van deze voorschriften.

Voorschriften sportbelichting


In het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn voorschriften opgenomen voor de tijden wanneer sportvelden verlicht mogen worden.

De tijden waarop verlichting aan mag zijn, zijn geregeld in artikel 3.148. Voor dit aspect zijn geen maatwerkvoorschriften mogelijk. De verlichting moet uitgeschakeld zijn:

  • Tussen 23:00 en 7:00 uur.
  • Als er geen sport wordt beoefend.
  • Als er geen onderhoudt plaatsvindt.

Naast het bovengenoemde artikel moet een inrichting met sportveldverlichting ook altijd voldoen aan het zorgplichtartikel uit het Activiteitenbesluit. Om dit te toetsen, wordt de algemene en specifieke grenswaarden uit de Richtlijn Lichthinder van de NSVV gebruikt.

Maatwerk

Het bevoegd gezag mag bij maatwerkvoorschrift geen andere tijden opleggen waarop de verlichting uitgeschakeld moet zijn. Maatwerk is wel mogelijk voor aspecten waarvoor het besluit geen voorschriften stelt. Een voorbeeld is de wijze waarop de verlichting wordt uitgevoerd. Voor bijvoorbeeld hinderlijk licht in een omgeving waar mensen wonen, kan de gemeente op grond van de zorgplicht bepaalde maatwerkvoorschriften voor licht opstellen.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 - 408 3100