Kaders en richtlijnen

Voor het plaatsen van grote lichtbronnen (zoals een lichtmast hoger dan 2,5 meter of een groot LED-scherm) is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente waar de lichtbron geplaatst wordt. De gemeente kan de Omgevingsdienst West-Holland om advies vragen over de te verwachten lichthinder.

Zorgplicht

Alle bedrijven die onder de milieuregels vallen, moeten gehoor geven aan de zorgplicht (artikel 2.1. lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer). De zorgplicht verplicht ondernemers om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen. Als voorkomen niet mogelijk is, moet een ondernemer lichthinder tot een ‘aanvaardbaar niveau’ beperken. Er is geen norm vastgesteld om te bepalen wat een aanvaardbaar niveau is. Daarom wordt dit niveau getoetst aan de grenswaarden uit de Richtlijn Lichthinder  van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 - 408 3100