Biodiversiteit

De Omgevingsdienst West-Holland draagt bij aan de biodiversiteit door een gezond bijenlandschap te promoten. Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dat is zorgelijk, want een gezond bijenlandschap is een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Wilde planten en tachtig procent van onze eetbare gewassen zijn van bestuiving afhankelijk. Door een diversiteit aan bloeiende planten kunnen insecten meer voedsel vinden. Insecten zijn weer voeding voor vogels en andere kleine dieren, die daardoor beter kunnen overleven.

Om de bijen te helpen is het programma Groene Cirkels Bijenlandschap opgericht. De Omgevingsdienst heeft het programma hiervan opgericht.

Hoe kunt u helpen?

Bijdragen aan een gezond bijenlandschap kan door uw tuin of balkon bijvriendelijk te maken. Enkele tips:

 • Zorg van het vroege najaar tot het late najaar voor bloeiende planten, struiken en bomen die bijen aantrekken.
 • Probeer gras en bloemen in uw tuin te houden en zo min mogelijk tegels.
 • Zeventig procent van de bijen nestelt in de grond, dus zorg voor zanderige plekjes in de zon.
 • Gebruik alleen biologische bestrijdingsmiddelen. Hier kunnen bijen tegen. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn erg slecht voor bijen.
 • Laat uitgebloeide bloemstengels staan tot het voorjaar. Sommige soorten bijen en insecten nestelen in dood hout en holle plantenstengels.

Hoe maakt u uw bedrijventerrein bijvriendelijk?

Ook bedrijventerreinen kunnen bijvriendelijk gemaakt worden. Denk aan:

 • Zorg voor bloeiende planten, struiken en bomen.
 • Vorm parkeerplaatsen om tot half-verharde parkeerplaatsen.
 • Laat muren en hekken begroeien met klimplanten, zoals klimop.
 • Zaai verloren hoekjes op uw terrein in met bloemenmengels.
 • Richt het terrein waar mogelijk in met inheemse planten, struiken en bomen die stuifmeel en nectar leveren.

Wat kan een gemeente doen?

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een bijenlandschap, door bijvoorbeeld het groenbeheer bijvriendelijk te maken en groene bedrijventerreinen te stimuleren. Tips voor het groenbeheer:

 • Schakel over op bijvriendelijk beheer van bermen, oevers, groenstroken en parken.
 • Maai twee keer per jaar en voer het maaisel af. Laat elke maaibeurt vijftien tot dertig procent van de vegetatie staan.
 • Werk met aannemers die voldoen aan de eisen voor bijvriendelijk beheer.
 • Denk aan het creëren van voldoende nestgelegenheid, zoals insectenhotels en zandige plekjes in de zon.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100