Asbest verwijderen

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. U mag het niet zomaar zelf doen. Asbest weghalen mag alleen als het veilig kan en u dat ook op een veilige manier doet. Dan brengt u uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar.

Zelf asbest verwijderen

In sommige gevallen mag u als inwoner zelf asbest verwijderen. Bent u huurder? Overleg dan eerst met uw woningcorporatie of verhuurder. Het zelf verwijderen van asbest mag alleen als de woning of het gebouw niet als bedrijf gebruikt wordt.

U mag zelf asbest verwijderen als het gaat om:

  • Plaatmateriaal, waarin de asbestvezels goed vastzitten aan/in het materiaal (hechtgebonden) en het materiaal niet beschadigd is.
  • Asbesthoudend plaatmateriaal dat is vastgemaakt met schroeven en niet met spijkers, nieten of lijm.
  • Niet-gelijmde asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Het bekendste zijn de asbesthoudende golfplaten die geschroefd te vinden zijn op schuurtjes en daken. Het verwijderen van asbesthoudende dakleien moet altijd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf worden gedaan.

Let op:

  • Het asbesthoudende materiaal mag niet beschadigd worden bij het verwijderen, omdat er dat asbestvezels kunnen vrijkomen.
  • Het asbesthoudende materiaal mag niet meer zijn dan 35 m2 per adres.

Sloopmelding

Gaat u slopen of verbouwen, dan geldt een asbestinventarisatie-plicht. Als u zelf asbest gaat verwijderen of laat verwijderen, moet u dat eerst melden bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Op deze website dient u een sloopmelding in. In deze sloopmelding geeft u aan dat u asbest wilt verwijderen. Ook meldt u over welk oppervlakte het gaat. Om de beoordeling van de melding makkelijker te maken, raden wij aan om een foto van het asbest bij te voegen waarop te zien is hoe het asbest is bevestigd.

De sloopmelding doet u minimaal vijf werkdagen voordat u het asbest wilt gaan verwijderen. U krijgt dan binnen een week een brief van uw gemeente of van de Omgevingsdienst.

Inleveren asbest

Als u toestemming krijgt om het asbest zelf weg te halen, dan kunt u in sommige gemeenten speciaal asbestverpakkingsmateriaal ophalen. Dit kan per gemeente verschillen. Wij raden u aan om op de website van uw gemeente na te gaan wat voor u van toepassing is. U kunt bij uw gemeente ook de richtlijnen vinden die gelden voor het inleveren van asbest. In de meeste gemeenten kan dit bij de Milieustraat. Neem voor het inleveren van het asbest ook de brief mee die u naar aanleiding van uw melding heeft ontvangen. Deze brief moet u kunnen tonen bij het inleveren van het asbest.

Asbest verwijderen in Leiden

Verwijdert u asbest in Leiden? Dit brengt u (verpakt) weg naar Van Diemen. Maak daarvoor eerst een afspraak via: 071 – 5323082. Neem uw identiteitsbewijs en een kopie van de bevestigingsbrief van uw melding bij het omgevingsloket mee. U vindt Van Diemen aan de Admiraal Banckertweg 32, 2315 SR Leiden. Wilt u uw asbestafval laten ophalen? Maak dan een ophaalafspraak via tel.: 14071 voor het laten ophalen van maximaal 150 kilo asbest. U kunt alleen een afspraak maken als u een melding heeft gedaan via het Omgevingsloket.

Asbestdak verwijderen

Op de website van Milieu Centraal vindt u ​​​​​advies op maat over de beste manier om uw asbestdak te verwijderen en hoe u zichzelf het beste kunt beschermen.

Laten verwijderen door een erkend bedrijf

Als u het asbest niet zelf wil of mag verwijderen, dan moet u hiervoor een erkend asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Ook als u vanuit uw bedrijf asbest wil laten verwijderen, moet u dit door een gecertificeerd bedrijf laten doen.

Eerst melden, dan asbest verwijderen

Als u werkzaamheden doet aan een pand dat voor 1 januari 1994 is gebouwd, moet u hiervoor eerst een asbestinventarisatieonderzoek laten uitvoeren. Dit doet u bijvoorbeeld bij het renoveren of (gedeeltelijk) slopen van het gebouw.

Als uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat er asbest aanwezig is, moet dit door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. Hiervoor moet u een sloopmelding doen bij uw gemeente. Overleg met het asbestverwijderingsbedrijf of u zelf de sloopmelding doet, of dat u dit door hen laat doen. Deze sloopmelding moet minimaal 28 dagen voor het beginnen van de werkzaamheden worden ingediend.

De sloopmelding doet u via het Omgevingsloket . In deze sloopmelding noemt u uw adresgegevens en de datum van de sloop. Voeg daarnaast ook een tekening en het asbestinventarisatierapport toe. Het rapport moet geschikt zijn voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren. Soms moet u ook een onderzoeksrapport, sloopveiligheidsplan of akoestisch onderzoek bijvoegen

Ook slopen?

Als er bij uw werkzaamheden meer dan 10 m3 bouw- en sloopafval vrijkomt, dan moet u in de sloopmelding ook het vak “Slopen” aanvinken. In het Besluit bouwwerken leefomgeving is precies beschreven welke informatie en documenten erbij moeten.

Een sloopmelding doen is gratis, tenzij het om speciale gevallen gaat. Dat is bijvoorbeeld een monument of beschermd stadsgezicht. In die gevallen heeft u ook een Omgevingsvergunning nodig. U mag pas asbest verwijderen en/of slopen als u deze Omgevingsvergunning heeft gekregen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Hoe verder?

De meeste gemeenten beoordelen het sloopgedeelte van de sloopmelding. De Omgevingsdienst verwerkt deze beoordeling in de eindbrief. Het asbestgedeelte van de sloopmelding wordt door de Omgevingsdienst beoordeeld. Er wordt gekeken of het asbestinventarisatieonderzoek goed is uitgevoerd en of het geschikt is voor de gemelde werkzaamheden.

Binnen 28 dagen nadat u de sloopmelding heeft ingediend, krijgt u (of het bedrijf dat u heeft ingeschakeld) een brief. Hierin staat of de sloopmelding goedgekeurd is. Ook staat erin hoe het verwijderen van asbest en eventueel het slopen verder moet worden aangepakt.

Controle

De Omgevingsdienst controleert of de verwijdering van het asbest op de juiste manier wordt gedaan. De meeste gemeenten controleren daarna het slopen van het gebouw.

Financiering  

Op dit moment is er geen subsidieregeling voor het verwijderen van asbest. De verwijdering van een asbestdak kan een mooie kans voor u zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. U kunt bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak installeren. Ook een groen dak is mogelijk.

Verschillende gemeenten in de regio hebben een fonds waar u subsidie of een lening kunt aanvragen als u duurzame maatregelen wilt nemen. Wilt u weten of uw een gemeente een duurzaamheidsfonds heeft? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl .

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Telefoonnummer: 071 - 408 3100