Asbest aangetroffen?

Heeft u een oudere woning, schuur, bedrijfspand of ander gebouw? Dan is er een kans dat er asbest in zit. Asbest kan op veel verschillende plekken te vinden zijn. Denk aan het dak, de gevel of rioleringsbuizen, maar ook aan tegellijm, onderlagen van vloerbedekking of isolatiemateriaal.

Heeft u asbest aangetroffen? Asbest is slecht voor de gezondheid, dus blijf er vanaf en schakel een deskundig bedrijf in. Het is in veel gevallen belangrijk dat het snel wordt verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken. Gaat of laat het gebouw renoveren of (gedeeltelijk) gaat slopen, dan geldt een Asbestinventarisatieplicht.

Asbest op eigen terrein

Als u asbest vindt op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor het weghalen ervan. Op de website van Stichting Certificatie Asbest vindt u adressen van erkende bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering.

Asbestdaken

Ouder wordende asbestdaken vormen een risico voor de gezondheid en het milieu, omdat ze verweren en kapotgaan. Als een dak in slechte staat is, doet u er goed aan om het dak te vervangen. Ons advies is om de staat van uw dak te (laten) beoordelen en een goed moment te kiezen om het te vervangen.

Asbest in de openbare ruimte

Als u asbest vindt in een openbare ruimte, moet u dit melden bij de Omgevingsdienst. Als het nodig is, laat de gemeente het asbest verwijderen. Ook kan de gemeente opdracht geven om te onderzoeken hoe erg de vervuiling is.

Asbest in de bodem

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal. Het is belangrijk dat het asbest snel wordt verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken. Als u asbest vindt op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor het weghalen hiervan.

Voorlopig komt er geen verbod op asbestdaken en bent u niet verplicht een asbestdak te verwijderen. De Eerste Kamer heeft in 2019 een wetsvoorstel daarover afgekeurd. Het is onduidelijk of en wanneer er nieuwe regels komen voor het weghalen van asbestdaken.

Hechtgebonden asbest

Zolang asbest goed vastzit in een ander materiaal, is er niet veel aan de hand. Je kunt het dan gerust laten zitten. Dit soort asbest noemen we hechtgebonden asbest. Een voorbeeld hiervan is een asbest golfplaat.

Niet-hechtgebonden asbest

Er bestaat ook asbest dat niet vastzit in een ander materiaal. Dit heet niet-hechtgebonden asbest. Denk aan de onderlaag van een oud vloerzeil, kit en zachtboard platen. Omdat de asbestvezels niet aan een ander materiaal vastzitten, kunnen ze makkelijker loslaten. Dit kan gezondheidsrisico’s opleveren. Daarom moet niet-hechtgebonden asbest altijd door een erkend bedrijf worden verwijderd.

Heeft u vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100