Bodem Informatie Punt

Op www.bodemloket.nl vindt u bodeminformatie. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de, bij de overheid bekende, bodemgegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.
Voor informatie over de bodemkwaliteit van uw perceel kunt u ook terecht bij het Bodem Informatie Punt (BIP) van de Omgevingsdienst. Het BIP beheert de gegevens van alle, bij de Omgevingsdienst bekende, bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en historische bedrijfsactiviteiten.

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt een bodemrapportage opvragen en daarna eventueel een compleet bodemonderzoeksrapport.

Bodemrapportage

Bij het opvragen van een bodemrapportage wordt, op basis van een geografische analyse, het bevraagde adres of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het perceel, of in de nabijheid, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel getoond in onderstaande volgorde:

  • Overzicht bodemlocatie(s)
  • Gegevens bodemlocatie(s)
  • Statusoverzicht bodemlocatie
  • Rapportinformatie
  • Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
  • Activiteiten uit Historisch bodembestand
  • Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend zijn, kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter worden getoond.

Compleet bodemonderzoeksrapport

Kiest u voor het opvragen van een compleet bodemonderzoeksrapport, dan zoeken medewerkers van de Omgevingsdienst naar het desbetreffende bodemonderzoeksrapport op een perceel of locatie. Indien deze aanwezig is, ontvangt u het bodemonderzoeksrapport digitaal.

Hoe werkt het?

Bodemrapportage

Start de rapportagemodule Omgevingsdienst West-Holland. Per opgevraagde locatie ontvangt u een digitaal rapport (pdf). U betaalt per opgevraagde rapportage via iDEAL.

Compleet bodemonderzoeksrapport

Deze vraag u aan via het aanvraagformulier Bodemrapport. Per opgevraagde locatie ontvangt u digitaal een compleet bodemonderzoeksrapport (pdf). U betaalt vooraf per opgevraagd rapport via iDEAL. Indien het bodemonderzoeksrapport niet aanwezig is, ontvangt u het betaalde bedrag retour.

Lees de algemene voorwaarden BIP door, voordat u een aanvraag indient.

Kosten
  • Een aanvraag bodemrapportage kost € 51,68 per locatie. Dit bedrag is inclusief 21% btw.
  • Indien u aanvullend een compleet bodemonderzoeksrapport opvraagt, kost dit rapport € 22,81 inclusief 21% btw.