Toezicht op lozen afvalwater

Een groot aantal bedrijven heeft bijna dagelijks met afvalwater te maken. Dat kan bijvoorbeeld proceswater zijn uit de voedingsmiddelenindustrie, maar ook spoelwater bij een wasplaats of wasserette. Het toezicht op het indirect lozen van dit afvalwater wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Dit jaar gaan toezichthouders van de Omgevingsdienst bij bedrijven langs om afvalwatermonsters te nemen.

Lozingsnormen
De afvalwatermonsters worden afgenomen en vervolgens geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium. De resultaten die uit de analyses komen, worden getoetst aan de lozingsnormen in de Omgevingsvergunning van een bedrijf, of aan het Activiteitenbesluit. De uitslag van deze analyse koppelt de Omgevingsdienst terug aan het betreffende bedrijf. Bij onaanvaardbare overschrijdingen zal de Omgevingsdienst handhaven.

Lozen in riool of oppervlaktewater
In de Omgevingsvergunning van een bedrijf, of in het meer algemene Activiteitenbesluit, staan de normen waaraan de lozing moet voldoen. Via maatwerkvoorschriften kunnen nadere eisen worden gesteld. Afvalwater lozen op het oppervlaktewater kan in sommige gevallen ook, maar hier is een Waterwetvergunning voor nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het waterschap. Bekijk hier onder welk waterschap u valt.