Stijgende lijn in aantal asbestmeldingen

De Omgevingsdienst West-Holland behandelt sinds 2018 de sloopmeldingen van de meeste gemeenten in het werkgebied. In hetzelfde jaar is de Omgevingsdienst begonnen om voor alle gemeenten toezicht te houden op het veilig verwijderen van asbest. Het aantal asbestmeldingen neemt jaarlijks flink toe.

In 2020 werden er ongeveer 1050 asbestmeldingen gedaan. ‘We verwachten dat er aan het eind van het jaar rond de 1500 en 1600 meldingen zijn, dus dat is een flinke toename’, vertelt Coördinator Asbest Elbert Borren. Medewerker bouwtoezicht Matthieu van den Assem werkt al tien jaar met asbest en volgens hem is het aantal sloopmeldingen altijd al in golfbewegingen gekomen. ‘Waar die pieken en dalen aan liggen, kun je niet echt voorspellen. Momenteel kan het bijvoorbeeld best met corona te maken hebben: veel mensen zijn niet op vakantie gegaan, maar zijn hun huis gaan opknappen’, aldus Van den Assem. ‘Daarnaast kan het er ook mee te maken hebben dat we vanaf halverwege 2018 zijn gaan controleren’, voegt Borren toe. ‘Voor die controles gingen mensen waarschijnlijk ook vaker zonder melding slopen.’

Sloopmelding

Vanaf 1 januari 1994 werd het verboden om asbest toe te passen. Bij werkzaamheden aan gebouwen die daarna gebouwd zijn, hoef je dus geen rekening te houden met asbest. Maar het is niet verboden om asbest te hebben. ‘Bij werkzaamheden aan woningen of panden van voor 1994, moet je eerst een asbestinventarisatieonderzoek doen’, vertelt Borren. ‘Als er asbest gevonden wordt en je wilt je woning verbouwen, moet je een sloopmelding doen, ongeacht het soort asbest.’ Het verwijderen van asbest moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf. Zelf asbest verwijderen mag alleen onder bepaalde voorwaarden. ‘De bekendste situatie waarin je zelf asbest mag verwijderen, is bij een asbesthoudend golfplaten dak. Het moet dan gaan om minder dan 35 vierkante meter hechtgebonden golfplaten en deze moeten zijn vastgeschroefd. Die platen kun je – mits je het verwijdert zoals geadviseerd wordt – in zijn geheel verwijderen, zonder dat je het asbest beschadigt.’

We hebben wel eens gezien dat mensen geen maskers droegen. Dan kwamen we aan en hoorden we iemand roepen: ‘controle, maskers op!’

Elbert Borren

Controles

De controles van de Omgevingsdienst vinden zowel op papier als in de praktijk plaats. ‘Wij beoordelen of de sloopmeldingen aan alle indieningsvereisten doen en kijken of de asbestinventarisatieonderzoeken goed en voldoende dekkend zijn’, legt Borren uit. ‘En dan beslissen we of we controleren op de verwijdering van het asbest.’ De Omgevingsdienst doet de buitencontroles voor alle gemeenten. Met hen is afgesproken om 25 procent van de gevallen te controleren op de verwijdering van het asbest. ‘Tijdens zo’n controle kijken we bijvoorbeeld of de sanering op de juiste wijze wordt uitgevoerd, er beschermende maatregelen zijn genomen en of de administratie op locatie aanwezig en in orde is’, aldus Borren. Momenteel gaan veel controles niet door, omdat de coronamaatregelen van het RIVM dan niet altijd nageleefd kunnen worden. ‘Maar ook buiten de coronatijd controleren we niet alles en iedereen’, vertelt Van den Assem. ‘Bij particulieren is dat bijvoorbeeld heel lastig, want die hoeven niet bij ons aan te geven op welk moment ze met de werkzaamheden beginnen. Bedrijven moeten dat twee dagen van tevoren aangeven, dus dan valt een controle goed te plannen.’

Signaal afgeven

In het begin ging het nog wel eens fout tijdens een controle. Borren: ‘Wanneer je asbest verwijdert, zit je in een beschermend pak en heb je een masker op. Voordat je naar buiten gaat, moet je douchen en schone kleren aandoen. We hebben wel eens gezien dat iemand gewoon zo naar buiten liep. Maar ook dat mensen geen maskers droegen. Dan kwamen we aan en hoorden we iemand roepen: ‘controle, maskers op!’ Maar dat zijn gelukkig uitzonderingen.’ In die beginperiode werd vijftig procent van de meldingen gecontroleerd. ‘Ik heb het idee dat we toen een signaal hebben afgegeven en dat sloopbedrijven in onze regio dat hebben opgepikt’, aldus Van den Assem. ‘Denk maar aan een plek waar de politie regelmatig op snelheid controleert. Op een gegeven moment weet iedereen dat, dus dan rijdt niemand daar nog te hard. Onze controles hebben hetzelfde effect, denk ik.’

Meer info

Wilt u meer informatie over asbest, of over het verwijderen daarvan? Kijk op onze website, of neem contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of door te mailen naar info@odwh.nl.