Rapportage vlieggeluid 2022

De Omgevingsdienst West-Holland maakt jaarlijks een rapportage over vliegtuiggeluid in onze regio. Dat doen we op basis van meetgegevens die verzameld worden door 24 meetposten op verschillende locaties. Het doel van de metingen is inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het vliegtuiggeluid.

Wat doet de omgevingsdienst aan geluidhinder?
De Omgevingsdienst West-Holland ondersteunt en adviseert gemeenten uit de regio over vlieghinder en het overleg met gemeenten in de Schipholregio. Ook voert de Omgevingsdienst actiepunten uit die uit de verschillende overleggen voortvloeien. Daarnaast ondersteunt de Omgevingsdienst de gemeenten die deelnemen aan de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) bij de voorbereidingen voor deze overleggen. Ook organiseert de Omgevingsdienst informatieavonden en maken we op basis van de geluidmetingen van Sensornet jaarlijkse rapportages over vliegtuiggeluid in de regio.

Heeft u vragen over vliegtuiggeluid?
Op deze pagina staat een overzicht met de veelgestelde vragen.