Energiescans organisaties

Gemiddeld 30% besparen op energiekosten

Als bedrijf of organisatie bent u continu bezig met kostenbesparing. Op uw energierekening valt óók genoeg te besparen. Maar hoe doet u dat? Waar liggen voor u de kansen en hoe pakt u dat aan? Uw gemeente en Omgevingsdienst West-Holland helpen u hier graag bij en bieden u een gratis energiescan (met monitoring van energiegegevens) aan.

Met deze scans willen wij bedrijven en organisaties ondersteunen om aan de wettelijke eisen op het gebied van energiebesparing te voldoen. Ook willen wij samen met u door deze scans in te zetten, stappen zetten om de CO2-uitstoot te reduceren.

Wat is een energiescan of energiebesparingstraject? 

Er zijn twee energiescans voor verschillende doelgroepen:

  1. De standaard energiescan is gericht op kleine MKB bedrijven zoals winkels en kleine horeca;
  2. De uitgebreide scan met koppeling slimme meter en monitoring is geschikt voor de grotere organisaties, zoals grotere bedrijven en VvE's. 

Bij een energiescan komt adviesbureau Klimaatroute bij u langs en brengt samen met u uw huidige energiesituatie in kaart. Zo bespreekt en analyseert het adviesbureau het gebruikersgedrag, de energierekening en indien aanwezig het huidige energielabel.

Tevens worden de volgende zaken van het gebouwgebonden energiegebruik geïnventariseerd: thermische schil, verlichting, monitoring, klimaatinstallaties, duurzame opwekking. Een voorbeeld van dit advies is de ‘Quickscan’.

Tijdens de energiescan met monitoring wordt het energiemonitoringsysteem direct geïnstalleerd of de slimme meter aangevraagd. Door de slimme meter van een bedrijf te koppelen aan een online tool kan het gebruik van het bedrijf gemonitord worden.

De energiescan biedt over de te nemen maatregelen technisch en financieel advies. Bovendien gaat het advies in detail in op de voor de branche geldende wettelijke verplichtingen. U bent hiermee al geholpen in de voorbereiding voor de energiebesparingsplicht en aan de informatieplicht, dit is opgenomen in de ‘adviesrapportage Energy Audit’. De Audit is onderdeel van het energieadvies aan de grotere organisaties.
Ook kunt u het adviesbureau inschakelen bij het aanvragen van subsidie en/of financiering voor het verduurzamen van uw pand. Sommige gemeenten bieden een lening aan voor bedrijven (Leiden) of voor maatschappelijke organisaties (Leiden, Leiderdorp, Noordwijk en Zoeterwoude). Op de website van Duurzaam Bouwloket vindt u hier meer informatie over.

Hierna start het begeleidingstraject dat twee jaar duurt. Afhankelijk van het soort energiescan wordt tevens een monitoring gestart.

Monitoring

De monitoring bestaat uit de volgende onderdelen:

Toegang tot online beveiligd portal
Uw organisatie heeft toegang tot een online beveiligde portal en kan de uitgebrachte rapportages, ook ten opzichte van een Benchmark inzien. Tevens kunt u in deze portal de totale CO2-reductie inzien.

Proactief contact
Klimaatroute neemt minimaal ieder kwartaal contact op met u voor een updategesprek. Natuurlijk kunt u tussendoor bij vragen ook zelf contact opnemen met Klimaatroute.

Dynamisch advies
Het advies van Klimaatroute is een volledig en dynamisch online energieadvies.
Bij kleinverbruikaansluitingen wordt de energiemonitoring direct gestart door de slimme meter te koppelen aan “NSure Dongel”. Via de monitoringapp heeft u inzicht in uw actuele energieverbruik. Bedrijven met een grootverbruikaansluiting hebben de mogelijkheid op basis van hun kwartierdata direct energiemonitoring aan te vragen via hun meetbedrijf. Deze kwartierdata wordt gekoppeld aan de monitoring.

Samen met u stelt Klimaatroute in de applicatie doelstellingen op voor energiegebruik en energiebesparing. Zo stellen we als het ware doelen voor reductie en maken we actueel inzichtelijk of deze doelen worden behaald.

Extra optie Energielabel bepaling 
Het is mogelijk om een energielabel aan te vragen bij de energiescan. Deze energielabel bepaling moet de organisatie zelf betalen. Geef in het aanvraagformulier aan dat u geïnteresseerd bent hierin, dan neemt Klimaatroute dit mee wanneer er contact wordt opgenomen.

Tip: kijk ook eens op www.ondernemersplein.nl en www.energiecentrum.nl voor tips en advies over energiebesparing.

Betrokkenen

Gemeente
De gemeente biedt u de energiescan aan. Per gemeente worden de energiescans voor verschillende organisaties aangeboden, met altijd een beperkt aantal. De gemeente bepaalt samen met de Omgevingsdienst welke organisaties hiervoor in aanmerking komen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een geografische afbakening of branchegerichte aanpak. Voorbeelden van deze afgebakende groepen zijn: bedrijven tot een bepaald energieverbruik, maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen, horeca, winkelstraten, sportverenigingen, scholen, gemeentelijke gebouwen of VvE's. 

Sportverenigingen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen bijna alle sportclubs een energiescan aanvragen via www.degroeneclub.nl/. Deze energiescan wordt ook uitgevoerd door Klimaatroute BV en is een vergelijkbaar traject. Op https://nocnsf.nl/begeleidingstraject-duurzaamheid vindt u door NOC*NSF goedgekeurde adviespartijen, die een begeleidingstraject kunnen uitvoeren voor uw sportvereniging.

Hieronder vindt u een overzicht per gemeente. Wanneer uw organisatie in de jaren 2015 t/m 2019 reeds een energiescan heeft afgenomen, kan er in 2020 niet nogmaals een energiescan worden afgenomen.

Gemeente  Organisatie 
Hillegom  1)
Kaag en Braassem 1)
Katwijk  1)
Leiden  1)
Leiderdorp  1)
Lisse  1)
Nieuwkoop  1)
Noordwijk  1)
Oegstgeest  1)
Teylingen  1)
Voorschoten  1)
Zoeterwoude 1)
   

1): Nog geen selectie voor 2021. In januari en februari vinden gesprekken plaats met de gemeente voor de inkoop van energiescans voor het jaar 2021. 

 

 
   

Deelnemer / organisatie
Van de organisatie/deelnemer, die de energiescan afneemt, wordt verwacht dat deze een proactieve houding heeft en na de energiescan stappen wil zetten in het verduurzamen van het pand. De ambitie is hoger dan de bestaande wettelijke eisen.

Omgevingsdienst West-Holland
De Omgevingsdienst West-Holland heeft een trekkende rol in de projectorganisatie. Zij informeert de gemeente over de voortgang en is contactpersoon voor de deelnemers over de uitvoering van adviesbureau Klimaatroute.

Adviesbureau Klimaatroute
Klimaatroute voert de energiescan uit, levert een energieadvies en begeleidt de deelnemer in de verduurzaming. Bij een energiescan met monitoring zorgt het adviesbureau voor een koppeling met de onlinemonitoringstool en analyseert de monitoringsgegevens.

Aanmelden

Wilt u in aanmerking komen voor een energiescan? Meldt u dan aan via het digitale aanvraagformulier. De Omgevingsdienst beoordeelt namens uw gemeente uw aanvraag. Bij een goede beoordeling ontvangt u een goedkeuring energiescan en worden uw gegevens doorgegeven aan Klimaatroute om contact met u op te nemen voor een afspraak ten behoeve van de energiescan bij u op locatie. Klimaatroute krijgt ook bij elk project de opdracht vanuit de gemeente om zelf te werven en kan dan namens u een energiescan aanvragen. Een dergelijke opname van een energiescan duurt ongeveer twee tot drie uur, waarbij het u vrij staat om alles aan te kaarten op het gebied van energie en besparing. In overeenstemming met u wordt een op maat gemaakt besparingsadvies opgesteld.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Team Duurzaamheid, Omgevingsdienst West-Holland via duurzaam@odwh.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail "Energiescan Organisatie", dan kunnen wij uw e-mail sneller behandelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar via het nummer 071-4083300 (maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur).