Stikstof

Voor alle plannen en projecten moet beoordeeld worden of deze een toename van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden veroorzaken en of dat ook negatieve effecten heeft op deze gebieden.

Helpdesk

Door de Rijksoverheid een helpdesk opgericht: de Helpdesk Stikstof en Natura 2000. Met deze helpdesk kunnen burgers, agrariërs en ondernemers antwoorden vinden over stikstof, vergunningverlening, het rekenprogramma AERIUS Calculator en Natura 2000.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar info@odwh.nl.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 071 - 408 3100